Sökning: "freedom of speech"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden freedom of speech.

 1. 1. Förbud mot rasistiska organisationer i Sverige (?)
: En idealtypsanalys av den svenska riksdagsdebatten 1968-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Woodhouse
; [2021-10-14]
  Nyckelord :democracy; conflict of values; freedom of association; freedom of speech; racial discrimination; racist organisations; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Sweden;

  Sammanfattning : In 1971, Sweden ratified The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), without making a reservation to Article 4b. This particular article obliges all ratified states to criminalise and prohibit the participation and activity of organisations, which promotes racial hatred and/or racial discrimination. LÄS MER

 2. 2. La rhéthorique officielle pendant Covid -19. Une analyse comparative des discours politiques en France et en Suède lors du déclenchement de la pandémie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Nilsson; [2021-02-22]
  Nyckelord :Analyse de discours; discours politique; discours en temps de crise; intervention télévisée; crise sanitaire; Covid -19;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to carry out a comparative analysis of the two speeches made during the outbreak of the Covid-19 pandemic by the French President Emmanuel Macron and the Swedish Prime Minister Stefan Löfven in order to identify their differences and try to understand their connection to the political events that followed. In France, the lockdown started but in Sweden the plan was to maintain as much freedom as possible to the citizens. LÄS MER

 3. 3. The Sphere of Unsuitability : Why military personnel in the Swedish Armed Forceswithdraws from debating in public

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Michael Winberg; [2021]
  Nyckelord :freedom of expression; Swedish armed forces; Försvarsmakten; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Western countries are regarded as open democracies where free speech is viewed assomething that people have fought and died for throughout history; several westernmilitary forces label themselves as defenders of (liberal) democratic values, wherethe citizens’ right to speak is held as utmost importance. Swedish military officershave a unique, compared with other countries, right to participate in public debatesand voice their opinions in news media and on the internet. LÄS MER

 4. 4. Desinformation, demokrati och digitalisering : En analys av EU:s reglering av desinformation online i förhållande till yttrande- och informationsfriheten i EKMR och EU-stadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Skog; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; demokrati; yttrandefrihet; informationsfrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether current EU regulation of disinformation online is justifiable from a constitutional law perspective, assessed in relation to the protec­tion of the freedom of expression and information. The study initially clarifies the motives behind the EU regulation in question by examining the potential effects that a widespread dissemination of misleading or false information could have on democracy. LÄS MER

 5. 5. (O)försvarliga uttalanden – En analys av domstolars försvarlighetsbedömningar i förtalsmål med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Warnemyr; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; förtal; metoo; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 påbörjades #metoo-rörelsen av kvinnor som en reaktion på deras utsatthet för mäns våld. Efter att flera kvinnor i Sverige på sociala medier pekat ut män som utsatt dem för sexualbrott har de blivit åtalade och dömda för förtal. LÄS MER