Sökning: "freelancer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet freelancer.

 1. 1. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

 2. 2. Hur frilansare inom mediebranschen använder sociala medier som marknadsföringsverktyg - How freelancers in the media business use social media as a marketing tool

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Olivia Wredh; [2017]
  Nyckelord :frilansare; sociala medier; marknadsföringsverktyg; mediebranschen; personligt varumärke; kontakter; social media; freelancers; social contacts; self-branding; marketing tool; media business;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frilansare i mediebranschen. Studien syftar till att bidra till den redan existerande förståelsen för hur mediebranschen ser ut idag, men också för att öka förståelsen för hur frilansare marknadsför sig via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Palestinian Freelance Journalists - self-censorship, customers and role in society

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Fridh; Jens Wingren; [2015-08-26]
  Nyckelord :Palestine; journalism; Palestinian media landscape; Arab press systems; freelance journalism; journalistic ideals; the West Bank; Palestinian Authority; objectivity; independence; autonomy; self-censorship; self-censorship;

  Sammanfattning : Title: Palestinian freelance journalists - self-censorship, customers and role in societyNumber of pages: 67Authors: Linnea Fridh and Jens WingrenMentor: Gabriella SandstigCourse: Bachelor thesis, Journalism studiesPeriod: Spring 2015University: Faculty of Journalism, Media and Communication (JMG) University of GothenburgPurpose/ Aim: The aim of the study is to map and analyse the working conditions, possibilities andlimitations of Palestinian freelance journalists.. LÄS MER

 4. 4. RISK ANALYSIS FOR EXPLORING THE OPPORTUNITIES IN CLOUD OUTSOURCING

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Mohanarajesh Kommineni; Revanth Parvathi; [2013]
  Nyckelord :Cloud Outsourcing; risk analysis; cloud outsourcing risks; cloud outsourcing activities;

  Sammanfattning : Context: Cloud Outsourcing is a new form of outsourcing which is not more under implementation and yet to be implemented. It is a form of outsourcing in which software organizations outsource the work to e-freelancers available throughout the world using cloud services via the Internet. LÄS MER

 5. 5. The Journalists' Poison

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sjöbeck; Christine Eriksson; Jimmy Lundström; [2011]
  Nyckelord :Identity; Identity struggle; Dis-Identification; Journalist; Freelancer; Temporary employment contract; Newcomer.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The main purpose of this research is to critically examine journalists’ work situation at SR from an identity perspective. Methodology: This thesis research concerns a case study, conducted from an interpretative, qualitative perspective. LÄS MER