Sökning: "freezing resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden freezing resistance.

 1. 1. Evaluation of air entraining behaviour in concrete using computer aided methods on hardened samples

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Jakub Pawlowicz; [2019]
  Nyckelord :concrete; air voids; air entraining; AEA; blast furnace slag; BFS; flat-bed scanner; BubbleCounter; traverse method;

  Sammanfattning : Increasing awareness of sustainability in the concrete industry forces structural design and executionto focus on avoiding costly and unpredictable maintenance action, instead paying higher attention todamage prevention by direct actions on early stages of production. One of such approaches, whichdeals with the problem of freezing and thawing deterioration, is intentional air bubble introductionto the concrete mix. LÄS MER

 2. 2. Effects of climate change on freezing damage in three subarctic bryophyte species

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Marlene Kassel; [2017]
  Nyckelord :freezing damage; bryophytes; subarctic; climate change;

  Sammanfattning : Climate change is expected to have a strong impact on subarctic ecosystems. Increased temperatures as well as altered precipitation and snow cover patterns are predicted to change species distribution and affect biogeochemical processes in the subarctic tundra. LÄS MER

 3. 3. Funktion och vegetation för  biofilter i kallt klimat : Med fokus på Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Malin Hiller; [2016]
  Nyckelord :Biofilter; Vegetation; Kallt klimat; Dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Dagvattnet tar ofta med sig stadens föroreningar och därmed kan ett behov av rening finnas, för att skydda recipienten. Ett system för att rena och omhänderta dagvatten är biofilter, som använder sig av de kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper som finns hos jord, mikrober och växter. LÄS MER

 4. 4. Secondary Fluids Impact on Ice Rink Refrigeration System Performance

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Willem Mazzotti; [2013]
  Nyckelord :Ice rink; secondary fluid; refrigeration system; thermo-physical properties; heat transfer; pressure drop; model;

  Sammanfattning : Sweden has 350 ice rinks in operation which annually use approximately 1000 MWh each. Therefrigeration system usually accounts for about 43 % of the total energy consumption which is the largestshare of the major energy systems. LÄS MER

 5. 5. Kaliumgödsling på torvmark - effekt på tillväxten hos planterade granar (Picea abies)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Olli Miekk-oja; [2013]
  Nyckelord :Torvmark; gödsling; dikning; tillväxt;

  Sammanfattning : Peat  lands  are  a  great  potential  resource  for  increased  forest  growth  in  Sweden, there  are  approximately  6.5  million  hectares  of  peat  lands,  whereof  around  70% produce less wood than one m3sk/ha and year and are therefore classed as forest waste  land. LÄS MER