Sökning: "frekvensordlista"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet frekvensordlista.

 1. 1. Förutsättningar för ordförrådsutveckling på SFI: en frekvensbaserad lexikalisk analys av ord i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Leila Swartling; [2019-04-10]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordundervisning; frekvensbaserad lexikalisk analys; rich instruction; frekvensordlista; svenska för invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ord som undervisas på svenska för invandrare (SFI) kurs C och D korrelerar med frekvensordlistor över det svenska språket samt om kurs D innehåller fler ovanliga ord än kurs C. Under fyra observationstillfällen hos två olika lärare samlade jag in vilka ord som de fokuserade på i hög grad, det vill säga ord som fick rich instruction, och i lägre grad, det vill säga ord som fick grundläggande definition. LÄS MER

 2. 2. Ordfrekvens och ordinlärning: En analys av läromedlet Caminando för spanska steg 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Brännström; [2014]
  Nyckelord :substantiv; frekvensordlista; repetition; explicit ordinlärning; implicit ordinlärning;

  Sammanfattning : It is important that the language in textbooks for foreign language learners reflects the language that the learners would encounter in real life. For this reason, the presence of the thousand most common nouns in two Swedish textbooks in Spanish for upper secondary school is observed in this study. LÄS MER