Sökning: "frekvensreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet frekvensreglering.

 1. 1. Tjänster och lönsamhet med ett batterilager till en solcellspark : En fallstudie om att implementera ett batterilager till Vasakronans solcellspark i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Solcellspark; Batterilager; Litiumjon; Frekvensreglering; Arbitrage; Flexibilitet; CoordiNet; Intermittent kraftproduktion; Förnybar energi;

  Sammanfattning : The installed capacity of electricity produced from solar power has increased over the years and will do so even further. A lot of companies are investing in so-called solar parks to create large scale electricity production from solar power. LÄS MER

 2. 2. Frequency regulation in the Nordic synchronous system : The possibility for solar parks to provide ancillary services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LOVISA RENDERT; PETER CVITANOVIC; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Paris Agreement stipulates that the participating countries and areas agree to work toward limiting the global average temperature increase “to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels” (The United Nations, 2015). LÄS MER

 3. 3. Vindkraftens möjligheter på stödtjänstmarknaden : Teststudier för en befintlig vindkraftpark

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alva Wästerby; [2021]
  Nyckelord :stödtjänster; elnätet; vindkraft; frekvensreglering; FFR; FCR-N; FCR-D; aFRR; mFRR;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges elsystem byggs ut och allt större andel elenergi kommer från förnybar och väderberoende elproduktion såsom vind, så ökar även behovet av stödtjänster som kan balansera frekvensen i elsystemet. Frekvensen i elsystemet fungerar som en indikator på om elsystemet är i balans och för att elsystemet ska vara i balans krävs att elproduktionen hela tiden motsvarar elanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Smart charging of an electric bus fleet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Färm; [2021]
  Nyckelord :Smart charging; Electric vehicle; EV; Electric buses; Bus depot; Electrification; Frequency regulation; FCR; Load balancing; Electrical power systems; Smart laddning; Elfordon; EV; Elbussar; Bussdepå; Elektrifiering; Frekvensreglering; FCR; Lastbalansering; Elektriska system; Elnät;

  Sammanfattning : Controlling the balance of production and consumption of electricity will become increasingly challenging as the transport sector gradually converts to electric vehicles along with a growing share of wind power in the Swedish electric power system. This puts greater demand on resources that maintain the balance to ensure stable grid operation. LÄS MER

 5. 5. Effekttoppar i flerbostadshus : En studie om effekttoppars påverkan på elkostnaden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ebba Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Power peaks; Renewable Energy; energy efficiency; Hållbarhet; Effekttoppar; Förnyelsebar Energi; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Följande studie är ett examensarbete utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan våren 2021 på Uppdrag av ett energiföretag. Studien syftar till att undersöka och jämföra effekttoppar i två olika fastigheter samt studera hur en reducering av effekttopparna påverkar den årliga elkostnaden för fastighetsägaren. LÄS MER