Sökning: "frekvensspektrum"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet frekvensspektrum.

 1. 1. Akustiks jb-sondering : En jämförelse mellan mätning på jord och asfalt

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Sofie Pöder; Sofie Tranblom; [2020]
  Nyckelord :Soil-Rock sounding; jb-sounding; Acoustic Soil-Rock sounding; vibration measurements; frequency analysis; asphalt; Jord-bergsondering; jb-sondering; akustisk jb-sondering; vibrationsmätning; frekvensanalys; asfalt;

  Sammanfattning : Soil-Rock sounding (jb-sounding) is a common method in Sweden, used to determine soil layering. An extension of this method, referred to as Acoustic Soil-Rock sounding, is currently under developement at KTH in Stockholm. This method uses the ground vibrations induced by drilling during jb-sounding. LÄS MER

 2. 2. Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning : Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Nikolai Artjomenkov; [2019]
  Nyckelord :Motivation; interest; education; lab exercise; Fourier analysis; frequency spectrum; mathematics; physics; technology; sound; music; digitalization; frequency spectrum; Motivation; intresse; undervisning; laborativt arbete; fourieranalys; matematik; fysik; teknik; ljud; musik; digitalisering; frekvensspektrum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). LÄS MER

 3. 3. Re-synthesis of instrumental sounds with Machine Learning and a Frequency Modulation synthesizer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Claesson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; regression; classification; frequency modulation synthesis; re-synthesis; ;

  Sammanfattning : Frequency Modulation (FM) based re-synthesis to find the parameter values which best make a FM-synthesizer produce an output sound as similar as possible to a given target sound is a challenging problem. The search space of a commercial synthesizer is often non-linear and high dimensional. LÄS MER

 4. 4. Preliminary Evaluation of the Clinical Value of an Ultra-Wideband Radar Sensor for Heart Assessment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Kristoffer Lundbäck; Leonardo Dahn; [2016]
  Nyckelord :Ventricorder; Cardiac State Diagram CSD ; Ultra-Wideband Radar UWB ; Heart Monitoring; Electrocardiography ECG ; Ultrasound; Tissue Velocity Imaging TVI ; Ventricorder; Cardiac State Diagram CSD ; Ultra Wideband radar UWB ; Hjärtövervakning; Elektrokardiografi EKG ; Ultraljud; Tissue Velocity Imaging TVI ;

  Sammanfattning : Heart dysfunction is a worldly widespread problem that currently is one of the leading causes of death. Studies indicate that many deaths related to cardiac dysfunction could have been prevented if discovered early. LÄS MER

 5. 5. Detection of stator interturn fault of synchronous machine by rotor current analysis : A SIMULATION APPROACH

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Ata-E Rabbi; [2016]
  Nyckelord :Synchronous machine; interturn fault; stator fault; rotor current; harmonic current; generator protection; motor protection; inductance matrix.; synkronmaskin; varvfel; statorström; rotorström; strömöverton;

  Sammanfattning : One of the major electrical faults of synchronous machines is an interturn short circuit in the stator winding, due to winding insulation failure. A synchronous machine is designed to have electrical and mechanical symmetry in the stator and rotor. LÄS MER