Sökning: "frekvensstabilitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet frekvensstabilitet.

 1. 1. Sustainable Implementation of Photovoltaic Technologies in Mauritius : A study on the energy system in Mauritius and the effect of solar power generation on frequency stability

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Isabel Bang Jensen; Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Isolated energy system; photovoltaic technologies; frequency stability; system inertia; grid readiness; renewable energy; sustainable energy mix; Mauritius; PV shutdown; N-1 security; Isolerad energisystem; solceller; frekvensstabilitet; svängmassa; förnybar energi; hållbar energimix; Mauritius; produktionsbortfall; N-1 säkerhet;

  Sammanfattning : Mauritius is an isolated island with ambitious targets for renewable energy generation and plans to invest in more solar power. The aim of this study is to assess how the implementation of photovoltaic technologies might affect the frequency stability in Mauritius and thus assess whether solar power can help the country obtain their targets for green energy generation. LÄS MER

 2. 2. Frequency Response from Inverter-Based Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Lindstén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The system inertia of the Nordic power system is expected decrease in the future. This is due to an expected reduction in synchronous generation from nuclear and thermal power. This will be compensated by an increase in power from inverter-based generation due to wind power’s expansion in the power system. LÄS MER

 3. 3. Kärnkraftens bidrag till elkraftsystemets stabilitet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :John Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :Kärnkraft; elkraftsystem; frekvensstabilitet; rotorvinkelstabilitet; spänningsstabilitet; svängmassa;

  Sammanfattning : Det svenska elkraftsystemet har länge varit ett stabilt system med god elkvalitet och räknats som ett av de bästa kraftsystemen i världen. En mycket viktig faktor för stabiliteten är de systemtjänster som kärnkraftverk ger tack vare sina stora och synkront kopplade generatorer. LÄS MER

 4. 4. Ö-drift av ett stugområde med förnyelsebar energi i Luleå skärgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Svartsjaern; [2018]
  Nyckelord :Ö-drift; förnyelsebar energiproduktion; vindkraftverk; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet innefattade ekonomiska beräkningar gällande införskaffande av sol- samt vindkraftsproduktion för en ö i Luleå skärgård som fungerar vid ö-drift gentemot kostnaden för att flyga ut ett reservaggregat i tre delar med helikopter. En förenklad kostnadskalkyl utfördes gällande investering samt underhåll för den förnyelsebara elproduktionen och dess nuvärde sett till 25-års livslängd för vindkraft såväl som solkraft. LÄS MER

 5. 5. Decentralized Secondary Frequency Control in an Optimized Diesel PV Hybrid System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alice Vieira Turnell; [2018]
  Nyckelord :Solar photovoltaic; frequency stability; decentralized secondary frequency control; reserve allocation; hybrid system; island system; HOMER; PowerFactory; Solceller; frekvensstabilitet; decentraliserad sekundär frekvenskontroll; reservallokering; hybridsystem; ösystem; HOMER; PowerFactory;

  Sammanfattning : This research argues that a diesel-based isolated electrical system can be optimized byintegrating a high share of solar photovoltaic (PV) generation and that the frequencystability of such system can be improved by including the PV participation in frequencyregulation. A case study is developed in order to explore an island’s expansion of theinstalled generating capacity and its optimization. LÄS MER