Sökning: "frekvensstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet frekvensstudier.

 1. 1. Förstudie för automatiserad lösning av paketering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nolato Gota är ett företag som verkar inom plasttillverkningsindustrin, är baserade i Götene och har kunder såsom Volvo Cars, Scania lastvagnar och Husqvarna. Företaget har 93 maskinceller som kräver en manuell paketeringsprocess som utförs av operatörer, således överväger Nolato Gota att automatisera processen. LÄS MER

 2. 2. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 3. 3. Utveckla förbättringsunderlag och utöka utnyttjandegraden för en maskincell

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Simon Lingman; Dennis Einemo Swahn; [2019]
  Nyckelord :SMED; TAK OEE; förbättringsarbete.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på RPC Superfos i Mullsjö och företaget tillverkar plastförpackningar till livsmedelsprodukter runtom i världen. RPC Superfos har ett uppsatt mål att det sammanlagda TAK/OEE-värdet för samtliga maskiner inte skall understiga 76,4 %. LÄS MER

 4. 4. Ett värdeskapande arbete : En studie om armerares arbetsmiljö samt om lastning och lossning av armering till vindkraftsfundament

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Moström; [2015]
  Nyckelord :armering; arbetsmiljö; ergonomi; lastning; lossning; frekvensstudie; produktivitet;

  Sammanfattning : Inom byggnadsindustrin visas det att 30-35% av ett byggprojekts totala kostnad består av slöserier på grund av att resurser används på onödiga sätt såsom att felkostnader uppstår av diverse olika skäl, spill av material, väntetider på bland annat material eller maskiner samt arbetsskador. Cirka 5% av de allvarliga arbetsolyckorna år 2009-2010 inträffade när personen lastade, lossade, bar eller flyttade något och cirka 20% av de som drabbades tillhörde bygg- och anläggningsarbetare samt metallarbetare. LÄS MER

 5. 5. Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik; Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Benjamin Sendow; Johan Hardebjer; [2007]
  Nyckelord :Frekvensstudie; kvalitet; förbättring; fördelningstid; optimering; optimera; process; producera;

  Sammanfattning : Vi fick i uppdrag av Aros Industrikonsult AB att ta fram ett presentationsmaterial för en av derastjänster, frekvensstudien. Frekvensstudien är ett effektivitetsförbättringsverktyg som kan användasför att utvärdera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. LÄS MER