Sökning: "frequency classification"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden frequency classification.

 1. 1. Materiality in the context of Sustainability

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emem Simon Inyangudom; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Materiality; Materiality assessment; Sustainability reporting; GRI; IFRS; IR; EU Directive; Stakeholders; Materiality marix; Materiality analysis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Hand Gesture Classification using Millimeter Wave Pulsed Radar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Eda Dagasan; [2020]
  Nyckelord :Hand Gesture Classification; Millimeter Wave Radar; Statistical Signal Processing; Time-Frequency Analysis; Room Impulse Response Estimation; Sparse Dictionary Learning; Classification; Supervised Learning; Convolutional Neural Networks; k-Nearest Neighbor; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Millimeter wave pulsed radar has found many applications, among them hand gesture sensing, which this work has as purpose. This application has already shown good potential, [1], and here in this work robustness aspects are taken into account. LÄS MER

 3. 3. Prediktivt underhåll baserat på mätning av linjeström i pumpmotor : Digital modellering med MCSA samt implementering av iba datainsamlingssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Morgan Salestedt; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; MCSA; iba datainsamlingssystem; DAQ; Prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : Med övergången från Industri 3.0 till Industri 4.0 kommer stora krav på utvecklingen av Prediktiva Underhållsmetoder (PU) för att skona både miljö och ekonomi från påfrestande haverier. I detta projekt utfördes en installation av ett iba datainsamlingssystem, som är ett bra exempel på utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 4. 4. De svenska farledsavgifterna : och deras miljöstyrande effekt på svenska oljetankfartyg i kustfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Gunér; Fabian Ekström; [2020]
  Nyckelord :fairway dues; tanker vessel; incentive; environmental control; Farledsavgifter; tankfartyg; miljöstyrning; incitament;

  Sammanfattning : Det nuvarande farledsavgifterna infördes 2018, det uppstod sedermera en debatt angående den nya modellen, dess utformning och vilka ekonomiska och miljömässiga incitament den ger upphov till. I syfte att utröna vilka förändringar i miljöstyrning tanksjöfarten erhållit, genomfördes en fallstudie som utgår ifrån ett antal modellfartyg som representerar ett genomsnitt av den svenska tankfartygsflottan. LÄS MER

 5. 5. A study of Neural Circuitry in Microdeletion Syndrome

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :David Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Analytical Software; Large Data Set; Classification; Sorting; Neurotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Introduction. The Brain is an amazingly complex piece of biological hardware, capable of massive information processing. It relies heavily on the delicate interactions between huge distributed networks to work properly. When these interactions are altered there can be any number of consequences. LÄS MER