Sökning: "frequency control"

Visar resultat 1 - 5 av 701 uppsatser innehållade orden frequency control.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Utbyte av ställverk på Roslagsbanans Östra Station

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Abdi Mahamud; Ali Ahmed Tayib; [2021]
  Nyckelord :EBILOCK 950; track circuit; Object Controller; DigiCode; railway; cycle time; Signalställverk 95; spårledning; utdelar; DigiCode; järnväg; cykeltid;

  Sammanfattning : Ett signalställverk används för säker styrning av tågtrafiken. Ett datorställverk säkerställer atttåg kan framföras på en järnvägssträcka genom att låsa tågvägar och även förhindra otillåtnakombinationer av tågvägar. LÄS MER

 3. 3. Piezoelectric Guitar Tuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Albin Boestad; Fabian Rudberg; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics Tuner Guitar Piezo Arduino; Mekatronik; Stämmare; Guitar; Piezo Arduino;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in Mechatronics account for the process of constructing an automatic guitar tuner by means of a piezo-electric sensor, a stepper motor and Arduinobased control. The E4 - string on an acoustic guitar was used as a proxy for tuning any other possible guitar string. LÄS MER

 4. 4. Future Nordic Grid Frequency Quality : A quantitative simulation study of current and potential frequency control methods with emphasis on synthetic inertia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :grid frequency; synthetic inertia; frequency control; power grid; hydro power;

  Sammanfattning : The power grid faces stability problems due to loss of inertia. The ancillary services balancing the system must be improved to maintain stability. LÄS MER

 5. 5. Cyber resilience for critical infrastructure : A systematic review

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Vahid Naserinia; [2021]
  Nyckelord :Cyber resilience; critical infrastructures; systematic review;

  Sammanfattning : Critical infrastructure is a term to define the network of crucial assets for the functioning of a society and modern economies. The complexity of critical infrastructures and the ability to connect smart devices to these networks make them more vulnerable to cyberattacks. LÄS MER