Sökning: "frequency converter"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden frequency converter.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av en högspänningsomvandlare : Parameteridentifiering, modellering och simulering av högfrekvent kraftomvandlare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Abdirahman Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Kraftomvandlare; Parasitkomponent; U-I karaktäristik; Transformator; Kretsmodellering.;

  Sammanfattning : Detta arbete har genom experiment, simuleringar, beräkningar och tester undersökt en högspänningskrafttransformator för höga frekvenser. Med hjälp av en steganalys identifierades parasitelemet i kraftomvandlaren. En transformator modell och en likriktarmodell kunde tas fram. Genom att använda LT-spice kunde resultatet valideras. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsprogram för processpumpar inom skogsindustrin : Beräkningsprogram för att beräkna energieffektivitet och lönsamhet hos MC-pumpar och centrifugalpumpar vid installation av frekvensomriktare.

  M1-uppsats,

  Författare :Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :MC-pump; centrifugal pump; frequency converter; calculation program; control valve; pressure drop; pump head; energy loss; payoff time; cost savings.; MC-pump; centrifugalpump; frekvensomriktare; beräkningsprogram; reglerventil; tryckfall; tryckhöjd; energiförlust; payoff-tid; kostnadsbesparing.;

  Sammanfattning : I industrin finns det många pumpar som inte kör i de optimala driftfall som de är skapade för. Detta bidrar till stora och onödiga kostnader för fabriker och industrier. Det finns olika reglermetoder för att få pumpen att köra så optimalt som möjligt, det vanligaste är att avända sig av en reglerventil som stryper bort flödet. LÄS MER

 4. 4. Load Imbalance Detection for an Induction Motor : - A Comparative Study of Machine Learning Algorithms

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Stina Berg; Elisabet Lilja Sjökrans; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; industrial gateway; load imbalance; fault detection;

  Sammanfattning : In 2016 the average industry downtime cost was estimated to $260.000 every hour, and with Swedish industries being an important part of the national economy it would be desirable to reduce the amount of unplanned downtime to a minimum. LÄS MER

 5. 5. Frekvensomriktardrift av sjökylvattenpumpar : Ett underlag för konvertering från strypreglering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Josef Almert; David Ljung; [2018]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; isbrytare; pump; pumpar; frekvensstyrning; strypreglering; sjöfartsverket; sjöfart; hydrodynamik; sjökylvattenpump; centrifugalpump; förträngningspump; uppfordringshöjd;

  Sammanfattning : Det här projektet är utfört samarbete med maskinbesättningen på sjöfartsverketsisbrytare. Syftet med detta arbete är att belysa fördelarna av konvertering frånstrypreglering till varvtalsreglering, av sjökylvattenpumparna på deras isbrytare. Dettamed hjälp av frekvensomriktare. LÄS MER