Sökning: "fri konst"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fri konst.

 1. 1. Jag väver min längtans platser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Terese Molin; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; textilkonst; konst; väv; måleri; färg; abstrakt; himmel; värme; ljus; längtan; sentimentalitet;

  Sammanfattning : Hantverksprocessen är den jag ständigt lutar mig tillbaka mot, jag litar inte bara blint på den, jag tror på den. I vävningen får jag gensvar och jag upplever en kommunikation, en dialog och blir fri från den monolog som annars ständigt dominerar mitt inre.I mitt examensarbete fördjupar jag mig inom vävning och den abstrakta bilden. LÄS MER

 2. 2. "Jag gör säkert de klassiska felen" : En studie om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Niemi; Johanna Malmberg; [2018]
  Nyckelord :förskola; genus; jämställdhet; kommunikation; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en fallstudie få kunskap om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor. Studien svarar även på vilka skillnader det finns i kommunikationen och hur förskollärarna själv beskriver kommunikationen med pojkar och flickor. LÄS MER

 3. 3. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 4. Det som är rimligt

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Rebecca Digby; [2017]
  Nyckelord :Masteressä; fri konst; essä; digby; rimligt; performativ; performativitet; material; situation; direkt; bilderbok; flygplan;

  Sammanfattning : Jag visade min då nya installation ”I wrote pen” för en klasskamrat som reagerade med en påminnelse om att jag har rätt att vara självsäker. Att jag borde vara försiktig med att ursäkta mina verk i och med att jag är kvinna. Jag sa att min inre konflikt var ett material och inte en ursäkt. Hon blev rädd att hon varit för hård. LÄS MER

 5. 5. Vitt på svart : Svarta tavlan och undervisningen i waldorfskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Agnes Distler; [2016]
  Nyckelord :svarta tavlan; teckning; förebilder; estetik; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Kan svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard ,smartboard och andra digitala medier? Vilka möjligheter  har jag att uttrycka mig visuellt genom att använda krita på tavlan med min hand? Jag undersöker sättet att förhålla sig till eget skapande inom ramarna för waldorfskolans kursplan. När läraren står vid svarta tavlan och tecknar och målar är det ett konstnärligt arbete och kräver skicklighet och vana. LÄS MER