Sökning: "fri konst"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fri konst.

 1. 1. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER

 2. 2. Normkritiken: den fria konstens paradox

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Svartz Rydmark; [2020]
  Nyckelord :Norm criticism; Artistic Freedom; The Iron law of Oligarchy; equality; Art sociology; Semiotic; Normkritik; fri konst; paradox; oligarkins järnlag; jämställdhet; konstsociologi; semiotik;

  Sammanfattning : When Nationalmuseum 2018 reopened after a thorough renovation, a cultural debate arose in Sweden about the extent to which norm criticism has taken over the museum's permanent exhibition. The intention of norm criticism is to act as an inclusive tool, by, among other things, making visible, criticizing and changing structures. LÄS MER

 3. 3. Genus i förskolan : Barns konstruktion av genus i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Norén; Emelia Sellin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fri lek; genus; konstruktion; kön; lekroll; låtsaslek; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan. Studien var av kvalitativ karaktär och utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Observation av barn i den fria leken var den valda metoden för datainsamling och denna registrerades med hjälp av observationsschema och ljudinspelning. LÄS MER

 4. 4. Jag väver min längtans platser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Terese Molin; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; textilkonst; konst; väv; måleri; färg; abstrakt; himmel; värme; ljus; längtan; sentimentalitet;

  Sammanfattning : Hantverksprocessen är den jag ständigt lutar mig tillbaka mot, jag litar inte bara blint på den, jag tror på den. I vävningen får jag gensvar och jag upplever en kommunikation, en dialog och blir fri från den monolog som annars ständigt dominerar mitt inre.I mitt examensarbete fördjupar jag mig inom vävning och den abstrakta bilden. LÄS MER

 5. 5. "Jag gör säkert de klassiska felen" : En studie om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Niemi; Johanna Malmberg; [2018]
  Nyckelord :förskola; genus; jämställdhet; kommunikation; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en fallstudie få kunskap om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor. Studien svarar även på vilka skillnader det finns i kommunikationen och hur förskollärarna själv beskriver kommunikationen med pojkar och flickor. LÄS MER