Sökning: "fri kopiering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fri kopiering.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Från 1980-talets Snuten i Hollywood till 2010-talets The Theory of Everything : Titelöversättning av utländska biofilmer i Sverige under 30 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Emma Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur översättningen av titlar på utländska biofilmer i Sverige har utvecklats mellan 1985 och 2015, samt att hitta förklaringar till den utveckling som visas i resultaten. Materialet består av samtliga utländska filmer som visats på svenska biografer under åren 1985, 1995, 2005 och 2015 – totalt 868 originaltitlar och deras svenska motsvarigheter. LÄS MER

 3. 3. Beteendestörningar hos häst : enkätundersökning riktad till hästuppfödare i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Agneta Sandberg; [2010]
  Nyckelord :häst; beteendestörningar; riskfaktorer; åtgärder; enkät; hästuppfödare;

  Sammanfattning : Beteendestörningar så som krubbitning, vävning och boxvandring ses ej hos frilevande hästar och kopplas ihop med vår hästhållning. De kan ses hos hästar av olika raser, åldrar och inom hästsportens alla discipliner. LÄS MER

 4. 4. De tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jim Olsson; [2003]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Immaterialrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : IT-samhället är här. Det är ett samhälle där tid och rum spelar allt mindre roll. Oavsett var i världen en person befinner sig kan han eller hon under förutsättning att tillgång till IT ges ta del av nyheter, kommunicera med någon på andra sidan jordklotet och sköta bankaffärer. LÄS MER

 5. 5. Rätten till verket 'datorprogram' - en studie av den svenska upphovsrättslagstiftningen i förhållande till datorprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Enholm; [2000]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att klargöra hur den svenska upphovsrättslagen skyddar datorprogram samt att visa var eventuella brister finns i lagstiftningen. Arbetet är resultatet av studier av den svenska upphovsrätten, och viss relaterad EG-rätt, med lagtext och litteratur som grund. LÄS MER