Sökning: "fri rörlighet"

Visar resultat 16 - 20 av 205 uppsatser innehållade orden fri rörlighet.

 1. 16. Folkbokföringens ettårskrav i förhållande till rätten till fri rörlighet för arbetstagare och arbetssökande inom EU - En undersökning av Skatteverkets tillämpning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Johansson; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person som blir folkbokförd i Sverige för första gången tilldelas ett personnummer som utgör en unik identitetsbeteckning. I mångt och mycket kan personnumret ses som en nyckel till det svenska samhället då det används till många saker och avsevärt underlättar en persons vardagsliv i Sverige. LÄS MER

 2. 17. HADE SVERIGE RÄTT TILL ANDRUM? - en argumentationsanalys av beslutet att strama åt migrationspolitiken i samband med flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lindahl; [2018-02-08]
  Nyckelord :Normativ metod; argumentationsanalys; reflektivt equilibrium; flyktingkrisen; öppna gränser; burden-sharing; asyl; migration; andrum; stängda gränser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en argumentationsanalys, pröva den rödgrönaregeringens argument för sina åtstramningar i migrationspolitiken under flyktingkrisen. Utifrån de tre empiriska premisserna i regeringens huvudargument så går det att fastställa att regeringens argument bygger på en korrekt faktagrund. LÄS MER

 3. 18. EU-rättslig praxis i förändring: En kritisk granskning av påverkan av fri rörlighet för kapital på direkt beskattning på medlemsstatsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; normkonflikt; EU-domstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to critically review how decisions from the CJEU concerning the legal provisions regarding free movement of capital in article 63 of the TFEU has affected EU members states systems of direct taxation. Changes in relevant case law from the last 20 years is presented and the effects that these changes have had on the abilities of member states to shape direct taxation on a national level will be analysed. LÄS MER

 4. 19. Skattjakt på rörlighetens bekostnad? - Om exitbeskattning och dess förhållande till fri rörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Essemo Lorenzen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Skatterätt; Exitbeskattning; Fri rörlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Exitbeskattning i svensk skattelagstiftning uppmärksammades på nytt hösten år 2017, då Skatteverket la fram ett förslag om exitskatt för fysiska personer. Skatteverkets förslag syftar till att förhindra skatteflykt och bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten. LÄS MER

 5. 20. Trafiksäkerhet i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhuset : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bruhn Hannes; Mossberg Erik; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Traffic safety; Emergency driving; Seat belt use; Loose objects; Prehospital; Trafiksäkerhet; Utryckningskörning; Bältesanvändning; Lösa föremål;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården är idag en högteknologisk del av den svenska vårdkedjan där patienten ska förväntas möta samma vårdkvalité som i den övriga vården. Ambulansen är utformad till ett vårdrum där patienten ska kunna vårdas, behandlas och transporteras till sjukhus på ett säkert sätt. LÄS MER