Sökning: "fri rörlighet"

Visar resultat 6 - 10 av 205 uppsatser innehållade orden fri rörlighet.

 1. 6. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Naiara Pereira Cunha; [2020]
  Nyckelord :administrative law; asylum; refugee rights; EU law; european law; implementation of EU directives; international protection; institutional autonomy; principal of care; principles of good governance; procedural autonomy; recast asylum procedure directive; public law; principle of care; asyl; asylrätt; flyktingrätt; EU-rätt; implementering av EU-direktiv; förvaltningsrätt; fri rörlighet; internationellt skydd; institutionell autonomi; flyktingar; Offentlig rätt; omarbetade asylprocedurdirektivet; omsorgprincipen; principerna om god förvaltning; processuell autonomi; utredningsskyldighet;

  Sammanfattning : This paper addresses the principle of care in the recast asylum procedure directive (2013/32/EU). The purpose of the study has been to analyze how the principle of care is expressed in the directive regarding procedures for granting or rejecting asylum, as well as to analyze how the directive was implemented in Sweden. LÄS MER

 2. 7. När diskriminering står mot rättvisa - Hur begränsningen av samkönade partners fria rörlighet inom EU överensstämmer med unionens mål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Subasic; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är inspirerat av den samhällsutvecklingen som sker framför våra ögon, där alltfler samkönade relationer tillkommer men lämnas fortfarande utanför på grund av deras begränsade rättigheter i den fria rörligheten. Den fria rörligheten för personer och deras familjemedlemmar är en av EU:s grundläggande principer, rättigheten måste därmed vara omfattande genom att ge alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar samma möjlighet till fri rörlighet. LÄS MER

 3. 8. När den nationella identiteten är viktigare än den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Subasic; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; fri rörlighet för personer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av EU:s grundläggande principer är den fria rörligheten för personer som även ska gälla för familjemedlemmar. Då varje medlemsstats familjerättsliga lagreglering omfattas av begreppet skydd för den nationella identiteten, befinner sig området utanför EU:s lagstiftningskompetens. LÄS MER

 4. 9. Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Lewin; [2019]
  Nyckelord :Free movement of goods; fri rörlighet för varor; farm sales; gårdsförsäljning; alkoholmonopol; alcohol monopoly; åtgärder med motsvarande verkan; kvantitativa importrestriktioner; measures equivalent to quantitative restrictions; Systembolaget; artikel 34; article 34; artikel 37; article 37; Eu-rätt; Eu-law; detaljhandelsmonopol; retail monopoly.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. LÄS MER

 5. 10. Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; utstationering; EU-rätt; fri rörlighet för tjänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. LÄS MER