Sökning: "fri vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden fri vilja.

 1. 1. Expanding Our Concept of 'Free Will' : A case for the Development of Eliminativist Revisionism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Diana Svensk; [2021]
  Nyckelord :free will; free will revisionism; revsionism; eliminativist revisionism; Shaun Nichols; Manuel Vargas;

  Sammanfattning : This paper puts forth the thesis that free will skeptics should be motivated to develop revisionisteliminativist accounts of free will. As a starting point for this argument, it discusses and expands upon Shaun Nichols (2007) modeling of our reactive attitudes in narrow and widepsychological profiles. LÄS MER

 2. 2. Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Li-Marie Kåkneryd; [2021]
  Nyckelord :temporary architecture; food architecture; outdoor furniture; wooden architecture; architecture installation; small scale architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Bunden av fri vilja? - En studie avseende åtagandebeslut i ljuset av tredje parts avtalsenliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; Konkurrensrätt; Avtalsrätt; Åtagandebeslut; C-132 19 P Canal ; C-441 07 P Alrosa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Court of Justice of the European Union’s (CJEU) case C-132/19 P Canal+ from December 2020 clarifies the issue of third party rights within commitment procedures. The judgment amounts to the first ever annulment of a commitment decision of the European Commission, regarding binding commitments aimed at addressing an investigation into cross-border pay-TV services. LÄS MER

 5. 5. No Fixed past : A Compatibilist Reply to the Consequence Argument

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Wengelin Grantén; [2021]
  Nyckelord :Determinism; kompatibilism; fri vilja; konsekvensargumentet;

  Sammanfattning : Carl Hoeferʼs “freedom from the inside out” is a compatibilist account of freedom that claims that we can have a robust kind of freedom even if the world is deterministic. The key insight is that determinism belongs in tenseless B-series time in the block universe, not in our everyday notions of the world where time is experienced in a tensed way with a past, a present, and a future, where the past is viewed as fixed and the future as open. LÄS MER