Sökning: "frida berg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden frida berg.

 1. 1. Turkey's Security and the Syrian Civil War : A Case Study about how the Syrian Civil War has Impacted Turkey's State and Human Security from 2011 until 2019.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2020]
  Nyckelord :Turkey; Syria; civil war; human security; state security; international security.;

  Sammanfattning : This essay addresses the issue of how the Syrian civil war has impacted Turkey’s state and human security. The study aimed to provide an enhanced understanding of how the Syrian war has impacted Turkey’s security, within the timeframe of 2011-2019. LÄS MER

 2. 2. Hydrogeological Prognoses in Infrastructure Projects : A Case Study of Stockholm Bypass, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Frida Grenholm; [2020]
  Nyckelord :Infrastructure; hydrogeology; groundwater; prognoses;

  Sammanfattning : As cities expand, urban planning and efficient land use becomes more important and presents new challenges. A city that is exposed to these challenges is Stockholm, Sweden (Stockholms stad, 2018). LÄS MER

 3. 3. Data interpolation for groundwater modelling : How choice of interpolation method and sample size affect the modelling results

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Agerberg; [2020]
  Nyckelord :Geohydrology; Groundwater; Modelling; Interpolation; SEEP W; Surfer; Geohydrologi; Grundvatten; Modellering; Interpolering; SEEP W; Surfer;

  Sammanfattning : Over the past several decades, the use of groundwater modelling has been increasing in order to better evaluate the complexities inherent in hydrogeological calculations. Information required for groundwater modelling is for example elevation of soil and bedrock layers, which often is collected by drilling. LÄS MER

 4. 4. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : - Ett liv i berg och dalbana

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Rachel Manning; Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; kvalitativ; kvinnor; livsvärld; patografier; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim is to highlight women's experience of living with bipolar disorder. Mental health is one of Sweden's largest public health problems and women are more often affected. Bipolar disorder is chronic and involves commuting in different forests in the form of mania and depression. LÄS MER