Sökning: "frida eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden frida eriksson.

 1. 1. Elevers sociala förutsättningar i relation till skolprestationer inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Andersson; Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :education; mathematics; mathematics achievement; parental involvment; primary school; socioeconomic status;

  Sammanfattning : Tanken med denna kunskapsöversikt var att undersöka eventuella samband mellan elevers sociala förutsättningar och skolprestationer inom matematik. Forskning menar att föräldrars socioekonomiska status är en stark och konsekvent förutsägelse för elevers skolprestation (Wiederkehr et al., 2015). LÄS MER

 2. 2. Artificell intelligens inflytande på tillitsfulla kundrelationer inom digital marknadsföring. : En kvalitativ studie om hur företag kan bygga tillitsfulla kundrelationer i samband med artificiell intelligens som marknadsföringsverktyg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Felicia Boman; Frida Eriksson; Fanny Vesterberg Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence AI ; digital marketing; digital communication; customer relations and trust.; Artificiell intelligens AI ; digital marknadsföring; digital kommunikation; kundrelationer och tillit.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det digitala samhället har under de senaste åren utvecklats drastiskt då artificiell intelligens har fått en större roll. Flertal företag har börjat se potential med att tillämpa artificiell intelligens inom digitala marknadsföringssyften med kunder. LÄS MER

 3. 3. Karakterisering och filtrering av bakvatten från PM6 vid Gruvöns bruk : Effekter på process och papperskvalitet

  M1-uppsats,

  Författare :Frida Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “En människa, inte bara en elev” : En undersökning som låter individer som begått brott  tala om sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linda Eriksson; Frida Trångteg Öhman; [2019]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Skola; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka individer som begått brott och deras skolgång för att se om det finns faktorer i skolan som kan ha bidragit till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Frågeställningarna var “Vilka erfarenheter har intervjudeltagarna av grundskolan och eventuella gymnasiestudier?” och “Vilka skolrelaterade risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet kan utläsas utifrån deras berättelser?”. LÄS MER

 5. 5. Patienters emotionella upplevelser av att ställas inför organtransplantation och dess efterförlopp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elvira Molin; Frida Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Life experience; recipient; organ transplantation; patient; experience; Livserfarenhet; mottagare; organtransplantation; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation är ett livräddande ingrepp som genomförs när inga andra behandlingsalternativ finns. Patienten står inför en livslång behandling med immunsänkande läkemedel för att minska risken för avstötning. LÄS MER