Sökning: "frida kinning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden frida kinning.

 1. 1. Organisatoriska faktorer i relation till säker vård: En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Kinning; Elisabet Lagerblad; [2013]
  Nyckelord :avvikelserapportering; effektivisering; erfarenhet; organisation; riktlinjer; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta inom hälso- och sjukvården kan på många sätt betraktas som ett högriskyrke där gränsen mellan ”rätt och fel”, mellan en lyckad behandling och ett kritiskt tillstånd kan vara otroligt små. 3000 patienter dör varje år relaterat till sina vårdskador. LÄS MER

 2. 2. " Ryggsäckar fyllda med hoppande grodor" - en genusstudie kring pedagogerna på en Reggio Emilia inspirerad förskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Kinning; [2010]
  Nyckelord :Reggio Emilia; jämställdhet; pedagoger; genus; medvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studerar jag hur pedagoger på en Reggio Emilia inspirerad förskola ser på sin roll som pedagoger, samt hur eller om de ser sig själva som en del i barnens kön- och genuskonstruktion. Studien har genomförts på Förskolan Trollet i Kalmar som för en verksamhet med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. LÄS MER