Sökning: "frida levin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden frida levin.

 1. 1. Streamlining the manufacturing of biotherapeutics : SPPS vs. Recombinant protein production

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Carlson; Alma Hansen; Tyra Levin; Moa Rick; Frida Tallqvist; Malin Tiefensee; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper we have researched two methods for peptide synthesis; solid phase peptide synthesis (SPPS) and recombinant protein production, hereafter called recombinant production. The goal was to create a decision support that can be of use when choosing a production method for a given peptide. LÄS MER

 2. 2. Legal but Illegitimate Interventions - Legitimacy of Governments and Intervention by Invitation under International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Levin; [2016]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under international law, a government of a state is entitled to the sovereign right to invite another state to intervene militarily on its territory. This type of consensual use of military force is an exception to the rules on prohibition of use of force among states, and unlawfulness is precluded through such governmental consent. LÄS MER

 3. 3. Mötet med föräldrar till överviktiga barn : En intervjustudie ur barnhälsovårdssköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Andersson; Cecilia Levin; [2015]
  Nyckelord :Child health care nurse; experience; meeting; overweight in children; parents; BHV-sköterska; erfarenhet; föräldrar; möta; överviktiga barn;

  Sammanfattning : Background: Overweight in children is a growing problem around the world. Studies has shown that children suffering from overweight, are at a greater risk to remain overweight as adults as well. Child health care nurses have an important task by trying to motivate parents to better diet and exercise habits for their children. LÄS MER

 4. 4. Var uppkommer svinn inom brödindustrin?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Frida Levin; Frida Nordanås; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att mat slängs i livsmedelskedjans alla steg är ett problem som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet, då livsmedel som det inte är något fel på kastas eller blir till djurfoder. Att inte ta tillvara på det som produceras är kostsamt och onödigt slöseri med resurser. LÄS MER

 5. 5. "En genuin smak av Bohuslän, tack!" - En fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Elin Jacobsson; Frida Levin; [2011-06-17]
  Nyckelord :genuin smak; lokal mat;

  Sammanfattning : Sammanfattning Fisket har alltid varit en viktig näring för de Bohuslänska kustsamhällena och området har en tydligt utpräglad fisketradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Samhällena växte som mest under sillens glansdagar på 1800-talet. LÄS MER