Sökning: "frida mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden frida mårtensson.

 1. 1. När inte köp står i centrum : En kvantitativ studie kring lojalitet gentemot köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Ehrich; Matilda Jakobsson; Frida Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Shopping center; experience; hedonic value; atmosphere; entertainment; food; consumer satisfaction; loyalty; recreational-oriented consumers and task-oriented consumers; Köpcentrum; upplevelse; hedoniskt värde; atmosfär; underhållning; mat; kundtillfredsställelse; lojalitet; recreational-oriented consumers och task-oriented consumers;

  Sammanfattning : Inledning:I inledningen redogörs för hur köpcentrumsbranschen genomgår en förändring och behovet för upplevelser har växt fram för att fortsätta skapa värde för konsumenten. Syfte:Denna studie ämnar att undersökahur attributen atmosfär, underhållning och mat påverkar konsumentens lojalitet gentemot köpcentrum samt hur denna varierar mellan recreational-oriented consumersrespektive task-oriented consumers. LÄS MER

 2. 2. Amputation av en extremitet : upplevelsen av att förlora en kroppsdel

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Lindbom; Frida Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Patient; amputees; amputation; loss of limb; limb loss; qualitative research; qualitative studies; experience; interview; attitude och patients’ experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett ben innebär en påfrestning på livet och livskvalitén sänks. Amputation betyder att skadad vävnad och skelett avlägsnas och det kan bero på trauma, cirkulatorisk svikt eller infektioner. Syfte: Var att beskriva upplevelsen av att ha förlorat en nedre extremitet genom amputation. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering till följd av nytt EU-direktiv : En kvalitativ studie avseende byggbolagens arbete inför upprättandet av hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Felicia Mårtensson; Frida Selerup Nyqvist; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; byggbransch; GRI; regelverk; motiv; resultatindikatorer; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers upplevelser av läs- och skrivinlärning : En kvalitativ studie som undersöker några andraspråkselevers erfarenheter av litteracitet och deras attityder till flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Mårtensson; Karin Sellén; [2017]
  Nyckelord :Litteracitet; andraspråkselever; modersmål; svenska som andraspråk; flerspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka andraspråkselevers upplevelser av läs- och skrivinlärning och möjligheter att utvecklas på sitt modersmål i undervisningen. Studiens resultat tolkades utifrån sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 5. 5. Biologisk variation av urinprotein och urinkreatinin hos friska hundar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :urinprotein; urinkreatinin; kvot; variation; individ; analys; imprecision; individualitet; kvalitetsmål;

  Sammanfattning : Data på biologisk variation är viktiga för att veta hur användbara populationsbaserade referensintervall är, för att tolka betydelsen av förändringar i upprepade prover från samma individ, samt för att sätta analytiska kvalitetsmål. Inga studier har tidigare publicerats där den biologiska variationen av urinprotein och urinkreatinin hos hund har undersökts. LÄS MER