Sökning: "frida sjösten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frida sjösten.

  1. 1. Kriskommunikation för framtiden: en analys av svenska fallstudier inom kriskommunikationsområdet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Helene Rosdahl; Frida Sjösten; [2006]
    Nyckelord :förtroende; kaos; kris; organisation; risksamhället; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Det uppmärksammas allt fler kriser som behöver kommuniceras och hanteras för att organisationer ska kunna upprätthålla en trovärdighet. På grund av dåligt utförd kommunikation vid själva kriserna kan förtroendekriser uppstå. LÄS MER