Sökning: "frida"

Visar resultat 21 - 25 av 4132 uppsatser innehållade ordet frida.

 1. 21. VILKEN FEMINISM? - En diskurs- och idealtypsanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Thorsen; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Government was the first state, as a result of the United Nations Security Council resolution UNSCR 1325 on women, peace and security, to adopt a fully feminist foreign policy in 2014.Which feminism the Swedish Government represents through its foreign policy has not yet been examined. LÄS MER

 2. 22. Att leva psykolog – en studie om psykologers upplevelser av hur yrkesrollen påverkar privatlivet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Ringström; [2021-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka psykologersupplevelser av hur yrkesrollen påverkade privatlivet samt identifiera normer förknippade med yrkesrollen som aktualiseras inom privatlivet. Tre kvinnoroch tre män som var verksamma och legitimerade psykologer i åldrarna 31-65 år intervjuades. LÄS MER

 3. 23. "'Det är ju inget fel på spårvagnarna, men…': EN ANALYS AV TILLGÄNGLIGHETSDISKURSEN GÄLLANDE RULLSTOLSANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN BLAND STYRANDE AKTÖRER"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look into the discourse on wheelchair use and accessibility in the public transport system among the leading agents of the public transport system in Gothenburg and the Region Västra Götaland. The leading agents researched are Kollektivtrafiksekretariatet, Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik and Trafikkontoret in the city of Gothenburg, and this case study is researching their discourse on wheelchair use and accessibility in the public transportation system in relation to social sustainability, justice, power and discrimination. LÄS MER

 4. 24. Förlåta eller försonas? En analys av samtida beskrivningar av förlåtelse i relation till #vardeljus-uppropet i Svenska kyrkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Ohlsson Sandahl; [2021-01-28]
  Nyckelord :forgiveness; #metoo; #vardeljus; reconciliation; absolution;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to interrogate how interpersonal forgiveness is described within contemporary theology related to the Church of Sweden. The theological descriptions are compared with and discussed in relation to the experiences of forgiveness, as they are described in the #metoo movement within the Church of Sweden, called #vardeljus. LÄS MER

 5. 25. Breaking maxims in a crime drama : A study on non-observances of maxims in crime drama Blindspot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Vik; [2021]
  Nyckelord :conversational maxims; H.P. Grice; implicature; flouting; co-operative principle;

  Sammanfattning : The conversational maxims are guidelines to how a conversation should be conducted, but sometimes these maxims can be broken for different reasons. The aim of this thesis is to identify breakings of the conversational maxims in the crime drama Blindspot and to study which maxims are broken, for what purpose the maxims are broken and if there are any changes to the number of maxims broken between different seasons of the series. LÄS MER