Sökning: "frigörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet frigörelse.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Sexuella övergrepp mot flickor - de vuxna kvinnornas strävan efter hälsa : En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Agnes Citron; Fannie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn. Självbiografier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av fem barn i Sverige har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. Det är tre gånger vanligare att flickor utsätts för sexuella övergrepp än vad det är för pojkar. Trauman som utspelar sig i barndomen följer med in i vuxenlivet och har genomgående negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 4. 4. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 5. 5. Individuell Frigörelse: en diskursanalys av talet om att öppna upp en monogam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Gert; [2020]
  Nyckelord :Non-monogamy; emancipation; feminism; Anthony Giddens; Michael Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the discourse on non-monogamy in a Swedish heterosexual context. Analysing how people speak about opening up monogamous relationships, the aim of this study is to investigate why monogamous relationships are conceived as problematic in the 21st century. LÄS MER