Sökning: "frihamnen"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet frihamnen.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Kunskapssilon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johan Strandlund; [2019]
  Nyckelord :Lantmännen; Frihamnen; Silo; Silos; Bibliotek; Silobibliotek; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är ett förslag på hur Lantmännens betongsilos i Frihamnen i Stockholm kan omvandlas till en publik märkesbyggnad i form av ett bibliotek. Frihamnen står inför en omfattande stadsutveckling, där silosarnas framtid är oviss. LÄS MER

 3. 3. Urbana prototyper - En flytande metod på väg mot fasta platsskapare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Takman; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Prototyper; Temporär arkitektur; Medborgardialog; Medborgarinitiativ; Platsskapare; Jubileumsparken; Konst; Experimentella tester; Prototypes; Temporary architecture; Civic dialogue; Citizens initiative; Site creator; Art; Experimental tests;

  Sammanfattning : När stadsbyggnadsprojekt planeras och städer omformas, var kommer medborgares kunskap om sin omgivning in? Hur behåller eller skapar medborgarna en anknytning till stadens platser, när deras användning och identitet förändras? Om staden ska vara en allmän rättighet krävs det att den växer fram kollektivt. Därför måste medborgares kunskap tas till vara på i stadens utveckling och i konkreta stadsbyggnadsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Social blandning och svensk bostadspolitik - En kvalitativ studie av två stadsdelsprojekt och de bostadspolitiska förutsättningarna för att skapa social blandning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Cornelia Sörman; [2018]
  Nyckelord :social mixing; housing policy; segregation; Vallastaden; Frihamnen; Göteborg; Linköping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate which tools Swedish planners can use to create social mixing in newly built urban districts and how the current housing policy in Sweden affects the possibilities to do so. Two examples of urban district projects, Frihamnen in Gothenburg and Vallastaden in Linköping, are used to present different ways of planning for social mixing. LÄS MER

 5. 5. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsplantering; naturlik plantering; växtgestaltning; långsiktig utveckling; stadspark;

  Sammanfattning : Idéen till det här arbetet är sprungen ur mina egna observationer av att vegetationen i nya parker och offentliga rum verkar utformas och betraktas som statiska element som lämnar litet till inget utrymme för oväntade händelser såsom mekaniska skador eller klimatförändringar. Som landskapsarkitekt har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur vegetationens dynamik kan användas för att skapa långsiktiga, robusta planteringar som förändras över tid och ger nya upplevelser. LÄS MER