Sökning: "frihamnen"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet frihamnen.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriel Traneborn; [2019]
  Nyckelord :hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Sammanfattning : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. LÄS MER

 3. 3. Robustness simulation ofbus crew schedules : Case Study Frihamnen Depot (Stockholm)

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :KEVIN LLORET CENDALES; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis develops a model aimed at predicting the performance of bus crew schedules and study their operational capacity to face disruptions, that is, its robustness. It is based on the relation among schedule deviation, passengers and slack times, considered as non-productive times before trips. LÄS MER

 4. 4. Kunskapssilon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johan Strandlund; [2019]
  Nyckelord :Lantmännen; Frihamnen; Silo; Silos; Bibliotek; Silobibliotek; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är ett förslag på hur Lantmännens betongsilos i Frihamnen i Stockholm kan omvandlas till en publik märkesbyggnad i form av ett bibliotek. Frihamnen står inför en omfattande stadsutveckling, där silosarnas framtid är oviss. LÄS MER

 5. 5. Urbana prototyper - En flytande metod på väg mot fasta platsskapare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Takman; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Prototyper; Temporär arkitektur; Medborgardialog; Medborgarinitiativ; Platsskapare; Jubileumsparken; Konst; Experimentella tester; Prototypes; Temporary architecture; Civic dialogue; Citizens initiative; Site creator; Art; Experimental tests;

  Sammanfattning : När stadsbyggnadsprojekt planeras och städer omformas, var kommer medborgares kunskap om sin omgivning in? Hur behåller eller skapar medborgarna en anknytning till stadens platser, när deras användning och identitet förändras? Om staden ska vara en allmän rättighet krävs det att den växer fram kollektivt. Därför måste medborgares kunskap tas till vara på i stadens utveckling och i konkreta stadsbyggnadsprojekt. LÄS MER