Sökning: "frihandel"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet frihandel.

 1. 1. Fattiga länders potential till fattigdomsbekämpning : En studie om handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arvid Santesson; Martin Åhlander; [2020]
  Nyckelord :fattigdom;

  Sammanfattning : Finns det recept för hur fattiga länder kan ta sig ur fattigdom och börja konkurrera på den internationella marknaden? Befintlig forskning pekar åt olika håll. Kända handelsteorier hävdar att frihandel gynnar samtliga parter, men vissa teorier och modeller pekar snarare på att inhemsk industri bör skyddas i vissa regioner. LÄS MER

 2. 2. Har insynshandel blivit en frihandel?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Port; Erik Hammar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker insynspersoners genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av kvartalsrapporter på Stockholmsbörsen. Genom att använda en standardiserad eventstudie som metod, finner vi att insynspersoner erhåller en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid köp av aktier de första 30 handelsdagarna. LÄS MER

 3. 3. Hur bidrar frihandel till ekonomisk tillväxt i subsahariska Afrika? : En empirisk undersäkning av sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodas Dawit; Yvonne Samo; [2019]
  Nyckelord :economic growth; free trade; Sub-Saharan Africa; total trade; capital; institutions;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between free trade and economic growth as well as what impact open trade has on economic growth in sub-Saharan Africa. Some previous studies question this connection while a majority claim that there is a positive correlation. The data used is collected from World Bank and Fraser Institute. LÄS MER

 4. 4. WTO’s tillämpning av försiktighetsprincipen för hantering av invasiva främmande arter

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Adine Samadi; [2019]
  Nyckelord :miljörätt; WTO; invasiva främmande arter; försiktighetsprincipen; EU; miljöbalken; biologisk mångfald; SPS-avtalet; frihandelssystemet; konventionen om biologisk mångfald; förordning om främmande arter; internationell miljörätt;

  Sammanfattning : Främmande arter förflyttar sig mellan staters territorium eftersom de inte känner några statsgränser. Det finns dock arter som avsiktligt flyttas över statsgränser av olika skäl, t.ex. för att främja jakt. LÄS MER

 5. 5. Effekten av offshoring på löner i utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jesper Byström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av den ökade globala handeln under de senaste åren kan slutsatsen dras, att vi är mer öppnaoch att den globala marknaden växer sig allt större. År 1960 låg handeln av BNP i världen pårunt 24%, och 2016 uppgick andelen till 56%. LÄS MER