Sökning: "frihet fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden frihet fakta.

 1. 1. Vakuumfästen för småbitar : Och dess möjligheter för det lilla snickeriet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl-Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :vakuum; 3dprinting; trä; möbelsnickeri; sugkopp;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om vakuum och hur det kan användas vid tillverkning av smådelar i trä inom möbelsnickeri. Arbetet innehåller grundläggande fakta om vakuum. Tillsammans med en omvärldsanalys bygger det vidare i en utvecklingsprocess av vakuumfästen för tre valda former i trä som är problematiska att bearbeta. LÄS MER

 2. 2. Att öka servicegraden : Bristande leveransprecision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Kerstis; Alexander Purje; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2016 på Högskolan i Borås på uppdrag av Hejco AB som ingår i Fristad Kansas Group och är beläget i Borås. Fristad Kansas Group är en koncern som växt fram i drygt 90 år. LÄS MER

 3. 3. Den sin frihet missbrukar är henne värd att mista? : En kvalitativ studie som undersöker om frihetsberövning som brottspåföljd verkar förebyggande hos lagöverträdare eller ej

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriela Sánchez Fabbri; Maja Hayward; [2016]
  Nyckelord :crime; punishment; prison; denial of freedom; crime prevention; brott; straff; påföljd; fängelse; frihetsberövning; brottsprevention;

  Sammanfattning : The purpose of this study, is to explore whether or not prison sentences of less than a year, are appropriate, when judged from an individual preventive angle. This will be discovered through processing the interviews of a criminologist, a district prosecutor and a prison governor. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär historiemedvetande? - En studie om sex historielärares förhållande till begreppet historiemedvetande

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen så är syftet med historieundervisningen på gymnasiet att utvecklaelevernas historiemedvetande. Därför är den föreliggande studiens problemområdehistorielärares förhållande till begreppet historiemedvetande. LÄS MER

 5. 5. Centralisering eller decentralisering? : en fallstudie hos företag X

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Torefeldt; Linn Sigrén; [2014]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; centralisering; decentralisering; komplexitet; osäkerhet;

  Sammanfattning : Centralisering och decentralisering syftar till samordning mellan arbetskraften hos en organisation. Diskussionen kring de två begreppen har pågått sedan forskare började skriva om organisationer.Begreppen har med tiden fåttmånga olika innebörder. LÄS MER