Sökning: "frihet under ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden frihet under ansvar.

 1. 1. Självledarskap - frihet under ansvar : En kvalitativ studie om att vara sin egen chef som anställd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suzanne Millmark; [2021]
  Nyckelord :Self-Leadership; Fenomenology; lived-experience; freedom; control; support; reflection; Självledarskap; fenomenologi; upplevelser; frihet; kontroll; stöd; reflektion;

  Sammanfattning :              The aim of the study was to investigate and gain an in-depth understanding of the lived experience of Self-Leadership among employees in organizations in Sweden with high degree of Self-Leadership Culture (SLC). To furfill the purpose, a qualitative method was applied in the form of unstructed interviews, whith four participants, which was analysed in an IPA analysis (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård på sjukhus

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hawri Ainfer; Razia Qadri; [2021]
  Nyckelord :End of life; literature study; nurse’s experiences; palliative care; qualitative; Kvalitativ; litteraturstudie; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges i livets slutskede när botande behandling inte längre är möjlig. På grund av sjukdomen kan patienten förlora sin självständighet och frihet, vilket leder till att livet inte fungerar som tidigare. LÄS MER

 3. 3. En oväntad möjlighet : En studie om arbetsmotivation i övergång till ett digitalt distansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Kim Borg; Frida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; känsla av sammanhang; COVID-19; digitalt distansarbete; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Den rådande COVID-19 pandemi har medfört rekommendationer angående digitalt distansarbete som innebär stora förändringar för många människor. Studie- och yrkesvägledare har genom sin utbildning beredskap och kunskap i att vägleda och motivera andra i förändringar. LÄS MER

 4. 4. Konsten att attrahera och behålla personal i en organisation : En kvalitativ studie utifrån anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Angelica Asplid; Nina Buonassisi; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; retain staff; attract staff; attractive employer; development opportunities; Employer Branding; behålla personal; attrahera personal; attraktiv arbetsgivare; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka faktorer som upplevs viktiga för att behålla och i viss mån attrahera personal i en organisation utifrån anställdas perspektiv. Syftet är också att få en djupare förståelse för de olika faktorerna och dess innebörd för olika individer. LÄS MER

 5. 5. Bara döda fiskar följer strömmen : En retorisk analys av den nationella pandemigruppens legitimering av sin strategi under covid-19-pressträffarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Aronsson; THi Lindgren; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; myndighetskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är retorik under en pågående kris. Studien syftar till att undersöka de retoriska elementen i den nationella pandemigruppens budskap under de samordnade pressträffarna till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER