Sökning: "friidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet friidrott.

 1. 1. Menstruationscykeln och träning: Kvinnliga idrottares egna upplevelser med fokus på prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Felicia Kallberg; Gemma Marsh; Johanna Pettersson; [2021-10-22]
  Nyckelord :menstruationscykeln; prestation; medvetenhet; drottare; symptom;

  Sammanfattning : Introduktion: Fler kvinnor väljer att idrotta och trots ökat intresse om kvinnokroppen och menstruationscykeln (MC) i idrottsvärlden finns det fortfarande brist på forskning. Att optimera sin prestation är ett mål hos idrottare men för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs det mer kunskap om hur MC påverkar idrottare och deras prestation. LÄS MER

 2. 2. Friidrottares idrottsmotivation under Covid19-pandemin En kvalitativ intervjustudie med tävlande friidrottare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anton Klint; Joacim Söderhäll; [2021-10-22]
  Nyckelord :covid-19; friidrott; motivation; self determinatation theory;

  Sammanfattning : Intro: Under Covid19-pandemin har förutsättningar för människor inom en mängd fält i hela samhället påverkats. Vissa riktlinjer och bindande regler har gällt under denna period för att begränsa smittspridning. Idrottsrörelsen, som i Sverige engagerar många människor anses ha påverkats negativt under denna period. LÄS MER

 3. 3. Är perfektionism något som skiljer sig åt mellan unga män och unga kvinnor samt hur påverkar det prestationsförmågan? : En kvantitativ studie inom friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Louise Kvarforth; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka friidrottares perfektionistiska tendenser utifrån könsskillnader och prestation.De huvudsakliga frågeställningarna är: • Finns det könsskillnader gällande perfektionism inom friidrott? • Har perfektionism något samband med friidrottsprestation? Metod Deltagarna i studien bestod av N= 160 svenska aktiva friidrottare (67st män och 93st kvinnor). LÄS MER

 4. 4. Spring som en tjej : en studie om könstester inom friidrott och dess förhållande till artikel 8 och 14 EKMR utifrån ett ras- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Article 8 ECHR; sports law; gender verifications; Caster Semenya; article 14 ECHR; feminist perspective; Critical Race Theory; könstester; idrottsjuridik; Caster Semenya; artikel 14 EKMR; Artikel 8 EKMR; genusrättsvetenskap Critical Race Theory;

  Sammanfattning : This thesis examines gender verifications issues in track and field from a feminist and antiracist perspective. In 2019 the international governing body for the sport of athletics (World Athletics) introduced limits on blood testosterone levels for women with some types of Differences in sex development (DSD) in races from 400 metres to 1 mile. LÄS MER

 5. 5. Den vältränade kvinnan som ett hot motden rådande samhällsordningen : Kampen om den jämlika könsrepresentationen påolympiska sim- och friidrottsarenan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Thomas Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Olympic Games 1896–2016; Equality; Gender Equality; International Olympic Committee IOC ; Federation Sportive Feminine Internationale FSFI ; Athletics; Swimming.; Olympiska spelen; friidrott; simning; jämställdhet; FSFI; IOK;

  Sammanfattning : This thesis examines the struggle for equal gender representation in the Olympic swimming and athletics arena. It investigates the relationship in participation and representation between men and women in athletics and swimming from the first modern Olympic Games in Athens in 1896 to Rio de Janeiro in 2016. LÄS MER