Sökning: "frilandsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet frilandsodling.

 1. 1. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 2. 2. Inomhusodlings potentiella bidrag till Sveriges miljömål

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristoffer Berglund; Alexander Virgin; [2020]
  Nyckelord :sweden’s environmental goals; indoor cultivation; Inomhusodling; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Våra nordliga breddgraders kalla klimat gör frilandsodling av bladsallat samt kryddgrönt omöjligt under en stor del av året. Länge har växthusodling med uppvärmning och kompletterande belysning varit lösningen på detta problem. På så vis har man kunnat producera dessa grödor året runt. LÄS MER

 3. 3. Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Filiph Olofsson; Amanda Christensson; [2020]
  Nyckelord :morot; robot; radhacka; herbicid; ogräs; daucus carota;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie undersöka olika robotar och deras funktioner, för att hitta alternativa sätt att bekämpa ogräs och minska på användandet av ogräsmedel i frilandsodling. Syftet är att ta reda på vad som idag finns på marknaden i form av robotar med teknik för radhackning, radrensning mellan plantorna inne i raden och lantbrukssprutor som punktbehandlar ogräs med ogräsmedel samtidigt som jord och gröda lämnas orörda. LÄS MER

 4. 4. Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Holmberg; [2017-02-03]
  Nyckelord :Strawberry; Strawberry field; Strawberry cultivation; Craftmanship; Jordgubbar; Jordgubbsodling; Finnerödja; Frilandsodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring : en behovsanalys

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Anton Paulsson; [2016]
  Nyckelord :biomaterial; bioinnovation; plast; frilandsodling; marktäckning; kulturtäckning; Plasticulture; Mulching; Plastic; Bioinnovation; Biobased; Cultivation;

  Sammanfattning : Det används idag markdukar av plast baserad på fossila material inom så väl den svenska som den globala jordbrukssektorn. Dessa dukar läggs ut på marken och har till syfte att förhindra uppkomsten av ogräs. Markdukarna kräver upptagning och måste därefter skickas till återvinning eller deponi. LÄS MER