Sökning: "friluftsliv sverige norge"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden friluftsliv sverige norge.

 1. 1. Vad lär sig eleverna om friluftsliv i Sverige och Norge? : En jämförelse av friluftsliv i den svenska och norska läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julie Ottesen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med undersökningen är att jämföra friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i den svenska läroplanen med friluftsliv i kroppsöving i den norska läroplanen. Frågeställningarna behandlar den svenska och norska läroplanens uppbyggnad i förhållande till varandra, hur friluftsliv i den svenska läroplanen behandlas jämfört med den norska läroplanen, vilka konsekvenser eventuella skillnader kan ha för elevernas lärande samt varför friluftsliv ser ut som den gör i läroplanerna. LÄS MER

 2. 2. En svensk syntetsnobb i relation till en norsk ulv i fårakläder : en komparativ studie om friluftslivsprodukters utveckling i Sverige och Norge under senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Poijes; [2011]
  Nyckelord :friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.                      - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen?- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?Metod: Genomgång av litteratur och produktinformation från företagen Haglöfs, Bergans och Aclima kompletterat med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom respektive företag och fyra andra personer  med nära koppling till friluftsliv. LÄS MER

 3. 3. Friluftsgräset är grönare på andra sidan gränsen : en jämförelse av förutsättningarna för friluftslivsforskning i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofia Ström; Mikael Thorstensson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  AimThe purpose of this study is to compare and highlight the scope for research into outdoor recreational pursuits in Sweden and Norway. - What are the similarities and differences in the financing of research into outdoor recreational pursuits in Sweden and Norway?- What are the similarities and differences in forums for research into outdoor recreational pursuits in the two countries?  Method The method that has been used in this study consists of qualitative interviews in conjunction with an examination of the published material on the subject. LÄS MER

 4. 4. Inne att lära in ute? Om arbetet med utomhuspedagogik på skolor i Sverige och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Adelsköld; [2003]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; motorik; natur; friluftsliv; grundskola;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning om varför allt fler skolor satsar på att arbeta med utomhuspedagogik, samt vilka mål ledning och lärare har med detta. Det är också en undersökning om vilka orsaker som ligger bakom att lärare undviker att bedriva undervisning utomhus. LÄS MER