Sökning: "friluftsliv"

Visar resultat 21 - 25 av 298 uppsatser innehållade ordet friluftsliv.

 1. 21. Trubbel i klassrummet - En studie om muslimska elever och svensk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2018]
  Nyckelord :didaktik; muslimer; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att medvetandegöra religions- och idrottslärare kring elevers religiositet i förhållande till svensk undervisning. Arbetet behandlar specifikt muslimska elever då forskning visar att det är denna grupp som oftast blir exkluderad. LÄS MER

 2. 22. Friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. : En kvalitativ studie kring hur idrottslärare väljer att förlägga friluftsundervisningen utifrån olika förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sabina Hedhag; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. “Jag brukar säga att det måste hagla älgar…”- En kvalitativ studie om utevistelse på fritidshemmet i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Gabrielsson; Anna Lövang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractForskare är eniga om att utevistelse för barn och unga är betydelsefullt. En bra barndom kopplas ihop med utelek. Enligt de svenska bestämmelserna för fritidshem ska alla elever ges möjlighet att vistas i olika utemiljöer. Eleverna ska även ges möjlighet till utevistelse, vistelse i naturen och friluftsliv. LÄS MER

 4. 24. Ekosystemtjänster : - med exempel från Flens kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Ekström; [2018]
  Nyckelord :ecosystem; climate change; geographic information systems; ekosystem; klimatförändringar; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. LÄS MER

 5. 25. Orienteringsundervisning i skolan En nationell enkätundersökning om orienteringsundervisning i svenska högstadieskolor.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :orientering; undervisning; lärare; idrott och hälsa; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och dans förekom nästintill inte alls. LÄS MER