Sökning: "friluftsliv"

Visar resultat 6 - 10 av 315 uppsatser innehållade ordet friluftsliv.

 1. 6. Segregation som konsekvens av en bristfällig fysisk stadsplanering i Miljonprogrammet

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Farzad Daraee; Vincent Ta; [2020]
  Nyckelord :Physical urban planning; Social sustainability; Segregation; Urban development; The Million programme; Physical factors; Råslätt; Munksjöstaden; Fysiskt stadsplanering; Social hållbarhet; Segregation; Stadsutveckling; Miljonprogrammet; Fysiska faktorer; Råslätt; Munksjöstaden;

  Sammanfattning : The Million Programme was a reform program that arose as a result of the housing shortage of that time, but also the deficient housing standard in Sweden. The reform aimed to have one million homes built during the ensuing decade, while at the same time reforming the existing housing standard. LÄS MER

 2. 7. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 3. 8. Markägares relationer till allemansrätten : En intervjustudie i Upplands Väsby kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :Allemansrätten; Markägare; Sverige; Organiserat friluftsliv; Kommersiellt friluftsliv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera privata markägares relation till allemansrätten. Undersökningen genomfördes med kvalitativ analys av tre semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna belyste markägarnas förhållningssätt till och åsikter om allemansrätten. LÄS MER

 4. 9. Hur förstår idrottslärare friluftsliv enligt grundskolans läroplan?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Förutsättningar; Idrott och hälsa; Läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet förstår läroplanen avseende friluftsliv samt hur dessa arbetar för att bedöma friluftsliv beroende på de förutsättningar som finns på skolan. Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer vilket är en typ av kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 10. Friluftsliv och människans hälsa : Friluftsliv ur ett folkhälsoperspektiv i Höga Kusten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sandra Sellgren; [2020]
  Nyckelord :Outdoor life; Public health; Mental health; High Coast;

  Sammanfattning : This study aims to explore the potential of the High Coast in using its natural areas and outdoor life's resources in relation to public health issues - a region that is known for its beautiful natural views and makes many visitors return. The question I now ask is how these resources are utilized against the population and its health and whether there is any further potential. LÄS MER