Sökning: "friluftsområde
"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet friluftsområde
.

 1. 1. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 2. 2. What ́s in it for Karlstad : Kampen om Skutbergets vara eller icke vara

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rasmus Karlsson; Erik Skönnå; [2018]
  Nyckelord :Allmänningar; Privatisering; Friluftsområde; Skutberget; Muminvärld;

  Sammanfattning : För att locka till sig nya invånare och besökare framhäver städer i Sverige och likaså påmånga håll i världen idag vikten av att höja sin attraktivitet och konkurrenskraft. Det uppnåsmed hjälp av olika flashiga bebyggelser, nöjesparker, idrott och olikaformer av evenemang,med mera. LÄS MER

 3. 3. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

 4. 4. Tiderna förändras : en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Årevall; [2017]
  Nyckelord :lokal förvaltning; lokal delaktighet; naturvård; diskursanalys; Drevfjället; Älvdalsdelegationen;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur olika diskurser har artikulerats i dialogprocessen Pilotprojekt Drevfjällen i Älvdalens kommun. Processen initierades 2011 av Länsstyrelsen i Dalarna till följd av lokalbefolkningens och lokala näringsidkares krav på större lokal delaktighet i revideringen av skötselplanen för Drevfjällets naturreservat. LÄS MER

 5. 5. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josephine Yngvesson; [2016]
  Nyckelord :besöksplats; informationsplats; naturreservat; naturupplevelse; gestaltning; Fermansbo;

  Sammanfattning : Under sommaren 2014 brann det i Västmanland. Den stora skogsbranden som är den största i Sverige under modern tid sargade ett 14 000 hektar stort skogsområde och förde med sig både mänskligt lidande och stora materiella skador. LÄS MER