Sökning: "friskfaktorer inom"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden friskfaktorer inom.

 1. 1. Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö : En kvalitativ studie inom offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Bohäll; Emma Malmström; [2018]
  Nyckelord :social work; personal assistance; psychosocial work environment; demands; social support; socialt arbete; personlig assistans; psykosocial arbetsmiljö; krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Yrket personlig assistent är unikt då arbetsplatsen generellt utgår från brukarens hemmiljö. Vidare är arbetet unikt i den mån man som assistent kommer en person nära inpå livet genom delaktighet i syfte att förbättra individens liv och levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. ”ÄR DU ALLERGISK MOT NÅGOT?” Medicinsk studie- och yrkesvägledning för individer med allergiska sjukdomar : En studie om medvetenhet och kunskap för hållbara val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natsannet Suna; [2018]
  Nyckelord :medicinsk studie- och yrkesvägledning; karriärmöjligheter; funktionsnedsättning funktionsvariation; allergiska sjukdomar; risk- och friskfaktorer; stigmatisering; anställningsbarhet; medvetenhet; kunskap och hållbara val;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien härrör i att allergiska sjukdomar ökar i samhället och utgör exempel på funktionsnedsättning/ funktionsvariation. I relation till att studie- och yrkesvägledning ska utgå från enskilda behov, förutsättningar och kunskap om bland annat funktionsnedsättningar är syftet ta reda på hur medicinsk studie- och yrkesvägledning fungerar idag med fokus på individer med allergiska sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Att bygga det friska företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Holm; David Losell; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; välbefinnande; ledarskap; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska företag. LÄS MER

 4. 4. ''Det är inte en resursfråga, det är en prioriteringsfråga'' : En kvalitativ studie om förvaltningschefers upplevelser av förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Åhsberg; Elin Ejdersand; Lisa Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; Hälsofrämjande ledarskap; Hälsopromotion; Hälsopedagogik; Kompetensutveckling; Krav; Lärande; Offentlig organisation; Resurs; Stöd;

  Sammanfattning : Det hälsofrämjande ledarskapet fokuserar på friskfaktorer genom att synliggöra och lyfta fram de styrkor som finns på arbetsplatsen. För att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs det kunskap om hälsofrämjande arbete hos ledarna, det behövs således förutsättningar för chefer att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa inom den svenska tillverkningsindustrin : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jacob Rytteke; Oscar Grönqvist; [2018]
  Nyckelord :sjukfrånvaro; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; friskfaktorer; riskfaktorer; KASAM; Krav- kontroll- stödmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukfrånvaro är ett kostsamt problem för det svenska samhället och dess arbetsgivare. Psykisk ohälsa blir alltmer utbrett inom organisationer och är således ett växande problem för arbetsgivare. Tillverkningsindustrin anses vara en bransch där medarbetare har en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER