Sökning: "friskvårdslots"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet friskvårdslots.

 1. 1. Behovet av en lotsmottagning i en kommun i norra Sverige : en kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Bäckström Westling; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet på recept; FaR; lotsmottagning; friskvårdslots;

  Sammanfattning : Syfte. Undersökningens syfte var att undersöka behovet av en FaR-lotsmottagning i en kommun i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på Recept i primärvården i landstinget Uppsala län 2009

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :AnnaMaria Hårdén; Kajsa Pallin; [2010]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; physical activity; primary health care; physiotherapists; Fysisk Aktivitet på Recept; Fysisk aktivitet; primärvård; sjukgymnast;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att deskriptivt beskriva förskrivningar av Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) i Primärvården i Landstinget Uppsala Län (LUL) 2009.Metod: Insamlad data från förskrivare, på 26 vårdcentraler i LUL, erhölls i form av utdrag ur journalsystemet Cosmic. LÄS MER

 3. 3. Förändringsbenägenehet för fysisk aktivitet hos patienter som förskrevs Fysisk aktivitet på Recept, FaR® : En kartläggning av patienter som hänvisades till friskvårdslots i Uppsala läns landsting

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Sara Zolgarnian Degerlund; Beatrice Felixson; [2010]
  Nyckelord :Physical activity; physical activity on prescription; behavioural change; stages of change-model; health promotion counsellor; Fysisk aktivitet; fysisk aktivitet på recept; beteendeförändring; stages of change-model; friskvårdslots;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga patientgruppen som förskrevs Fysisk aktivitet på Recept, FaR® och hänvisades till friskvårdslots i Uppsala läns landsting under perioden 090701-091231 samt att undersöka eventuell skillnad i fördelningen av kön beträffande förändringsbenägenhet för fysisk aktivitet vid första kontakt med friskvårdslots. Vidare var syftet att se om de patienter som avslutade kontakten med friskvårdslots visade ökad förändringsbenägenhet för fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer skulle kunna få vårdpersonalen att i högre utsträckning skriva ut fysisk aktivitet på recept - FaR? : en enkätstudie inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Åsa Nordlander; [2006]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; FaR; friskvård; husläkare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att identifiera faktorer som skulle kunna få personal med förskrivningsrätt av FaR, verksam vid husläkarmottagningar i Uppsala kommun, att i högre utsträckning skriva ut fysisk aktivitet på recept. Syftet var även att ta reda på i vilken utsträckning som fysisk aktivitet på recept skrivs ut av undersökningsgruppen idag samt vilken inställning de har till arbetsmetoden. LÄS MER