Sökning: "friskvårdstimme motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden friskvårdstimme motivation.

 1. 1. Medarbetares resonemang om motivation och hinder till deltagande i friskvårdsinsatser – En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Persson; [2021]
  Nyckelord :friskvårdsinsatser; arbetsplats; motivation; hinder; stillasittande; SDT;

  Sammanfattning : Medarbetare har idag allt mer stillasittande arbeten och forskningen påvisar vikten av att bryta stillasittande under arbetsdagen. Syftet med studien var att undersöka deltagande i erbjudna friskvårdsinsatser, samt att studera medarbetares resonemang kring motivation och hinder till deltagande i erbjudna friskvårdsinsatser. LÄS MER

 2. 2. Vad är poängen om ingen deltar? : Incitament till hur hälsofrämjande strategier kan utformas för att motivera anställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Johansson; Jennie Elonsson; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande strategier; Friskvård; Stress; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några utvalda organisationer arbetar med hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen. Dessutom syftade studien till att utforma en modell, som innefattar de komponenter en hälsofrämjande strategi kan innehålla för att framgångsrikt motivera sina anställda till att nyttja sin friskvård. LÄS MER

 3. 3. Friskvårdssatsningar, motivation och motion - Friskvårdssubventioners samband med motivation och dess effekt på personalens motionsvanor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Carl Eliasson; Erik Wallander; [2015-03-13]
  Nyckelord :Motivation; Självbestämmande; Motion; Friskvårdsbidrag; Friskvårdstimme;

  Sammanfattning : Motion är en nyckelfaktor för en god fysisk hälsa och det finns stora ekonomiska fördelar för arbetsgivaren med en personalstyrka som motionerar. För att en individ ska engagera sig i en motionsaktivitet krävs motivation. LÄS MER

 4. 4. Friskvårdstimmen – ur arbetstagares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefin Frick Hallberg; Lina Javinder; Linda Svensson; [2015]
  Nyckelord :Self- Determination theory; Friskvårdstimme; Motivation; Tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med syfte att undersöka hur friskvårdstimmen upplevs ur arbetstagarens perspektiv. Studien gjordes inom olika yrkesområden inom både privat och offentliga sektorn. I dagens arbetsliv är vi i högre grad stillasittande än tidigare och därför har behovet av fysisk aktivitet ökat. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden mellan män och kvinnors utnyttjande och motivation till friskvårdstimmen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Samuelsson; Tuva Lindberg; [2012]
  Nyckelord :Friskvård; Friskvårdstimme; Fysisk aktivitet; Fysisk välbefinnande; Hälsofrämjande arbete; Ledning; Motivation; Män och Kvinnor; Psykisk välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukskrivningar ökar bland människor och arbetsbelastningen blir allt tyngre för arbetstagarna som kan leda till olika skador och sjukdomar. Därför har de börjat satsas på olika hälsofrämjande insatser på företag. LÄS MER