Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Gestaltning av självförsörjande utomhusbelysning för offentlig miljö : Ett exteriört designkoncept av LED-enhet med elektricitet genererad av solenergi

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Lisa Emanuelsson; [2015]
    Nyckelord :designprocess; fristående belysningslösning; exteriör; solcellsmodul; LED-enhet;

    Sammanfattning : Uppdragsgivaren Su-Ping Chen Burman har med sitt företag SC Burman utvecklat en fristående enhet för offentlig utomhusbelysning som i linje med hållbar utveckling är självförsörjande och på så vis fungerar utan kontakt med befintligt elnät. Konceptet hade designats helt utifrån tekniska förutsättningar och därför efterfrågades en ny gestaltning för att passa in i fler miljöer med andra krav på en utvecklad estetisk design med ett nytt helhetsintryck. LÄS MER