Sökning: "fritidsaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet fritidsaktiviteter.

 1. 1. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 2. 2. JAG KAN ALLT SOM ALLA ANDRA, MEN PÅ MITT SÄTT Möjligheter och hinder för deltagande i fritidsaktiviteter för vuxna med Cerebral Pares

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Larsdotter Johnson; Cajsa Fredriksson; [2023-03-31]
  Nyckelord :Cerebral pares; fritidsaktiviteter; arbetsterapi; möjligheter; hinder; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund Cerebral Pares (CP) är en funktionsnedsättning som påverkar de fysiska och psykiska funktionerna hos individen, något som kan komma att påverka individens deltagande i aktivitet. Idag finns det sparsamt med studier på vuxna och effekterna av CP, däremot är det bekräftat att fritidsaktiviteter kan upplevas som problematiska. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av att flytta till särskilt boende : En allmän litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dóra Vy Rosta; [2023]
  Nyckelord :Experiences; general literature review; moving; nursing home; older people; Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; flytt; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler äldre personer flyttar till särskilt boende på grund av ökat vårdbehov. Fokuset ligger på äldre personers medicinska och fysiska vårdbehov medan omvårdnadsbehoven ofta förbises. LÄS MER

 4. 4. Social identitet inom fritidsgårdens öppna verksamhet: Åldersblandade och åldersindelade aktiviteter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ingrid Kjellsdotter; [2023]
  Nyckelord :Fritidsgårdsbesökare; Social identitet; Social identitetsteori. Åldersblandad Åldersindelad verksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie unders.kte fritidsledares upplevelser och erfarenheter av .ldersblandad och .ldersindelade fritidsaktiviteter p. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ intervjustudie om gängproblematiken, med perspektiv från före detta gängmedlemmar : Jag ville bli bekräftad, jag ville bli älskad, jag ville bli fruktad för vem jag var. –Före detta gängmedlem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Järsenholt; Emelie Wallin; [2023]
  Nyckelord :Gang crime; masculinity; crime prevention work; status; power; Gängkriminalitet; manlighet; brottsförebyggande arbete; status; makt;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett växande problem som påverkar samhället negativt. Att förstå problematiken med gängkriminalitet och hur det ska förebyggas är svårt. Det behöver finnas tydliga vägar för hur problemet ska hanteras. LÄS MER