Sökning: "fritidsgård"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet fritidsgård.

 1. 1. Vilken betydelse har Mälardalens fritidsgård för ungdomar som besöker den? : En kvalitativ analys utifrån ungdomars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Hawkar Abdullah; Ashraf Mohamud; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsförslag för utemiljön vid Café Genomfarten och Värmestugan Grottan i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2020]
  Nyckelord :fritidsgård; medborgardialog; medskapande; deltagande; dialogprocess; processledare;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter kan med hjälp av inkluderande dialogprocesser bidra till att lyfta de underrepresenterades åsikter inom samhällsplanering. Detta examensarbete ämnar till att visa exempel på hur ungdomar och unga vuxna kan involveras i dialogbaserade planeringsprocesser för att bidra till en mer ändamålsenlig gestaltning av sådana utemiljöer som berör dem till vardags. LÄS MER

 3. 3. Vi bygger en framtid : En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ika Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgård; fritidsledare; brottsförebyggande verksamhet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Radinger; [2020]
  Nyckelord :research for design; research-based landscape architecture; gestaltningsförslag; landskapsaritektur; ungdomar; ungdomsplats; fritidsgård; trygghet; social hållbarhet; Rosengård; Malmö;

  Sammanfattning : Examensarbetet Ungdomsplats - Ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö är ett gestaltningsförslag framtaget genom metoden Research-for-design, utifrån konceptet forskningsbaserad landskapsarkitektur. Arbetet grundar sig i författarens intresse för ungdomars rätt till staden och behov av utemiljöer som utvecklats under landskapsarkitektutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Barn som lever farligt eller farliga barn? : en studie om samverkan kring och synen på barn och ungdomar i riskzon för att begå brott

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Holmberger; Hannah Nilsson; [2020]
  Nyckelord :SSPF; Approach; Cooperation; Collaboration; Interorganizational collaboration; Youth; Crime; SSPF; Synsätt; Samverkan; Samarbete; Interorganisatorisk samverkan; Ungdom; Brott;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien handlar om att undersöka och analysera hur aktörer inom det brottsförebyggande samverkansprojektet SSPF, som är en förkortning för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid, ser på och pratar om barn och ungdomar i riskzon för att begå brott, samt hur de erfar en samverkansprocess kring målgruppen. Vi har sett att det existerar två parallella synsätt på barn och ungdomars brott som vi har valt att benämna som; barn som lever farligt och farliga barn. LÄS MER