Sökning: "fritidshus"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet fritidshus.

 1. 1. Skrehällan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : På Kullahalvön i nordvästra Skåne möts man av fantastiska vyer och vacker natur. Kontrasterna mellan berg och hav skapar ett dramatiskt och fascinerande landskap. På halvöns norra sida finns en liten by som heter Skäret. Mitt i byn ligger en obebyggd tomt med utmanande terräng, Skrehällan. LÄS MER

 2. 2. Vattenfelsbrytare för fuktsäkrare villor : En studie om hur vattenskador går att förebyggas i villor

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Stina Larsson; Johanna Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Water damage; waterleak breaker; ecological sustainability; sensors; water damage statistics; responsibility for water damage; the construction industry’s environmental inpact; Agenda 2030; Vattenskador; vattenfelsbrytare; ekologisk hållbarhet; sensorer; vattenskador statistik; ansvar för vattenskador; byggbranschens miljöpåverkan; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Fukt- och vattenskador är ett väldigt vanligt problemområde för villor, dessutom ökar antalet vattenskador succesivt från år till år. Under år 2021 hade Sveriges villor/fritidshus cirka 41 000 vattenskador sammanlagt. LÄS MER

 3. 3. Bygga Bo Aspö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elsa Schröder; [2023]
  Nyckelord :fenomenologi; maurice-merleau ponty; stockholms skärgård; autoetnografi; fritidshus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Utanför Dalarö i Stockholms skärgård ligger ön Aspö. Det är en två kilometer lång remsa av granit, täckt av ljung och tall. I norr höjer den sig 30 meter över havet och sluttar sedan ner i vattnet i söder. Längst i norr, lutande mot berget, ligger min familjs sommarställe där jag spenderat alla min barndoms somrar. LÄS MER

 4. 4. Från fäbodstugor till fritidshus : Fäbodstugan i ett tidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Victor Proos; [2023]
  Nyckelord :shack cottage; vacation home; heritage; cultural heritage; cultural values; values; heritagisation; sustainable cultural heritage; Fäbod; fäbodstuga; fritidshus; fäbodmiljö; fäbodkultur; kulturvård; kulturvärden; kulturmiljö; spara och bevara; levande fäbod; brukarperspektivet; Västtjärnslindan fäbod; förändringar; värden; solceller; hållbart kulturarv;

  Sammanfattning : Denna undersökning har studerat fäbodstugan och fäbodmiljön i ett tidsperspektiv. Från att ha varit en del av jordbrukssystemet till att bli ett område för rekreation. En enkätundersökning genomfördes för att fånga brukarnas åsikter i Västtjärnslindans fäbod. LÄS MER

 5. 5. Elitens kalkstensdröm : en studie om inställningen till gentrifiering i Sanda socken på Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Pettersson; [2023]
  Nyckelord :gentrifiering; landsbygdsgentrifiering; permanent bofasta; landsbygd; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka gentrifiering på landsbygden på Gotland och vilken inställning permanent bofasta hade till den. Det geografiska område som valdes som studien skulle fokusera på var Sanda socken och de permanent bofasta där. LÄS MER