Sökning: "fritidspedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet fritidspedagog.

 1. 1. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 2. 2. Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefin Albinsson; Lisen Hållberg; [2019]
  Nyckelord :After school programs; school; education; leisure time; leisure teachers; teacher; profession; mission; Fritidshem; fritids; skola; utbildning; fritidspedagogik; fritidslärare; fritidspedagog; fritidspersonal; lärare; pedagog; fritidshemmets uppdrag; fritidshemmets yrke; fritidshemmets verksamhet; yrkesuppdrag; yrkesinnehåll;

  Sammanfattning : Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i fritidshemmet : en kvalitativ intervjustudie bland lärare i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mandy Ronnstam; [2019]
  Nyckelord :Rörelse; fritidshem; fysisk aktivitet; skola; fritidspedagog; koncentration; kvalitativ;

  Sammanfattning : Hur uppmuntrar vi eleverna till rörelseglädje? Är dagens elever mer fysiskt inaktiva än vad de är aktiva? I följande studie undersöks hur elever är fysiskt aktiva idag och hur fritidspedagoger ser på fysiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om fysiska aktivitet och rörelse i fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärares resonemang kring motivation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Elbaba; Linda Värmenhed; [2019]
  Nyckelord :motivation; fritidslärare; fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare resonerar kring motivation i fritidshemmet utifrån ett pedagogperspektiv. Vi vill belysa hur fritidslärare resonerar kring begreppet motivation och sitt arbete med att motivera elever att delta i aktiviteter i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets digitalisering : Lärare i fritidshem och fritidspedagogers uppfattningar kring möjligheter och utmaningar gällande digitaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Mikael Fisk; [2019]
  Nyckelord :After-school centre; After-School teacher; Challenges; Digitalization; ICT; Teacher perspective; Pedagogy; Perceptions; Possibilities; Digitalisering; Fritidshem; Fritidspedagog; IKT; Lärare i fritidshem; Lärarperspektiv; Möjligheter; Pedagogik; Uppfattningar; Utmaningar;

  Sammanfattning : I juli 2018 började den nya reviderade läroplanen med utökat fokus och nya krav på digitala kompetenser och digital utveckling för bland annat grundskolan och fritidshemmet gälla. Innan dess hade inte digitaliseringen varit lika definierad som uppdrag i läroplanen. LÄS MER