Sökning: "fritidssyssla"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet fritidssyssla.

 1. 1. När du plötsligt hittar den perfekta avokadon : Hur bör visuell kommunikation av budskap utformas för att unga män ska få en mer positiv attityd till att handla second hand-kläder?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Nilsson; Sofia Westin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumera kläder har blivit en hobby och fritidssyssla för många människor idag, vilket bidrar till en hög efterfrågan av nya kläder. Den höga efterfrågan har en stor negativ påverkan på miljön eftersom textilproduktionen kräver enorma mängder energi och vatten. LÄS MER

 2. 2. "Spela och lär" : En kvalitativ studie om sociala interaktioner, lärande och tv-spelskunnighet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Lindström; [2020]
  Nyckelord :video games; interaction rituals; learning processes; video game literacy; tv-spel; interaktionsritualer; lärandeprocesser; tv-spelskunnighet;

  Sammanfattning : Tv-spel är något som en signifikant andel av populationen ägnar mycket tid åt. Idag är inte tv- spel enbart något som personer har som fritidssyssla, utan kan även spelas professionellt. Vissa aspekter av tv-spel har det forskats kring, men det tycks finnas en del outforskade områden. LÄS MER

 3. 3. ”PAPPA BRUKAR BERÖMMA MIG NÄR JAG LÄSER, OCH DET FÅR MIG ATT MÅ BRA” : En kvalitativ studie om elevers motivation, inställning och mående inför och under tiden läsningen äger rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helin Kaymaz; Johanna Stenroos; [2019]
  Nyckelord :motivation; inställning; mående; läsning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att i två olika skolor undersöka elever i mellanstadietom deras inställning, motivation och mående inför och under tiden läsningen av skönlitteratur äger rum. Materialet för studien samlades in utifrån sju semistrukturerade intervjuer med 3 elever i varje grupp från två olika skolor i olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor : en enkätstudie bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Stanojevic; Patrik Truong; [2016]
  Nyckelord :Datorspel; Självkänsla; Ungdomar; Levnadsvanor; Kvantitativ; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande kan vara associerat med självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars syn på sina idrottande barns dator- och tvspelande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Philip Aluko; [2011]
  Nyckelord :Dator- och tv-spel; stillasittande; föräldrasyn; ohälsa;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur föräldrar till idrottande barn ser på sina barnsdator- och tv-spelande samt om föräldrarna anser att dessa digitala medier påverkar barnensidrottande. Att en begränsning gjorts till föräldrar med idrottande barn, beror på attidrottsrörelsen många gånger beskrivs som datorvärldens motpol. LÄS MER