Sökning: "frivården"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet frivården.

 1. 1. Frivården och (icke)samtalet om sexualitet : Hur förståelsen för sexualitet hanteras och konstrueras inom en avsexualiserad institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Tholin; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Diskurs; Samtal; Språkbruk; Sexualitet; Sexualhälsa; Maskulinitet; Kriminalvården; Frivården;

  Sammanfattning : Sexualhälsan utgör en primär del av folkhälsan, trots detta kan samtalsämnet om sexualitet ofta upplevas som tabubelagt och anses opassande i de flesta sammanhang. Kriminalvårdens insatser syftar bland annat till att främja brottsdömda individers livssituation genom att bidra till färdigheter för en sund livsstil och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Motiverande faktorer för avhopparprocesser : - ur ett frivårdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Petersson; Mathilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :frivård; gängkriminalitet; motiverande faktorer; avhopparprocess; life-course;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är ett växande fenomen och tillika ett centralt ämne för dagens kriminalpolitiska debatt. De kriminella nätverken rekryterar allt fler och yngre individer, och deras våldsbaserade framfart drabbar såväl egna medlemmar som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Digitaliserat klientmöte - Socialarbetares syn på digitala möten med klienten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Charbel Piter Ibrahim; Kaltrina Rrustemaj; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliserat klientmöte; digitalt möte; klientmöte; socialarbetare; klient; socialt arbete; digitalisering i socialt arbete; domänteorin; det dramaturgiska perspektivet; kommunikation Keywords: digitalization; digitalized client meeting; digitalized meeting; client meeting; social worker; client; social work; digitalization in social work; domain theory; the dramaturgical perspective; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study; whose purpose is to illuminate the experiences of the social workers within the digital client meetings. Our interviewees consisted of four probation inspectors from the probation service and three social secretaries from the social services, all within the investigation unit. LÄS MER

 4. 4. Insatser för att rädda liv : En kvalitativ intervjustudie om projektet Sluta skjut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Rosenblom Petersson; Ayda Khabbazi Zowj; [2021]
  Nyckelord :Group Violence Intervention; stop shooting campaign; collaboration; crime prevention; interviews; Group Violence Intervention; Sluta skjut; samverkan; brottsprevention; intervjuer;

  Sammanfattning : In 2017, an average of one person a month was shot dead in Malmö. Authorities in Sweden stated that more serious violence linked to criminal groups is increasing and measures are being implemented. Malmö's strategy was then to implement a method from the USA called GVI (Group Violence Intervention). LÄS MER

 5. 5. Suicidprevention inom Kriminalvården : En kvalitativ studie av anställdas upplevelser av "Handboken för suicidprevention"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Alexander Walleräng; [2020]
  Nyckelord :Suicide prevention; prison; guidelines; experiences; interview study.; Suicidprevention; Kriminalvård; Handbok; Upplevelse; Intervju;

  Sammanfattning : Walleräng, A. (2020). Suicide prevention within the Swedish Prison and Probation service – Employees experiences of “Guidelines for suicide prevention”. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER