Sökning: "frivillig granskning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden frivillig granskning.

 1. 1. Humankapital - tillgångar som leder samtidens industriföretag genom utveckling och innovation : En studie om hur industriföretag på Nasdaq Stockholm frivilligt redovisar sitt humankapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Ivarsson; Victoria Ales; [2019]
  Nyckelord :Humankapital;

  Sammanfattning : Moderna industriföretag behöver ständigt satsa på kunskap och kompetenser i verksamheten för att överleva i omgivningens innovations- och utvecklingstakt. Humankapital är en del av industriföretagens intellektuella kapital och beskrivs ofta med ord och text i industriföretagens års- och hållbarhetsredovisningar. LÄS MER

 2. 2. Svenska byggföretags ställning till Agenda 2030 : En analys av Sveriges tio största byggföretag kring hållbarhetsarbete och mål

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bala Sadik; Sanar Elias; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Agenda 2030; construction companies; annual report; Hållbarhet; Agenda 2030; byggföretag; årsredovisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avhandlar hållbarhetsprojekten och målsättningar av Sveriges 10 största byggföretag samt deras ställningstaganden gentemot Agenda 2030. Faktum att begreppet hållbarhet kan uppfattas och definieras på olika sätt har skapat en viss otydlighet i världen kring begreppet. LÄS MER

 3. 3. Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Hansson; Victoria Harr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2010 valde Sverige i likhet med övriga Europa att avskaffa revisionsplikten för små företag, vilka fick fatta eget beslut ifall de ville bli reviderade eller inte. Beslutet mottogs med både positiva tongångar och mer negativa. LÄS MER

 4. 4. Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar - En kvalitativ studie av tre Small Cap-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Hilleskog; Rebecka Arneryd; Gustaf Persson; [2018]
  Nyckelord :Frivilliga upplysningar; intellektuellt kapital; humankapital; kunskapsföretag; motiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar – en kvalitativ studie av tre Small Cap-företag. Datum för slutseminarium: 11 januari 2018 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Rebecka Arneryd, Karolina Hilleskog och Gustaf Persson Handledare: Karin Jonnergård Nyckelord: Frivilliga upplysningar, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, motiv Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka motiv kunskapsföretagen har till att lämna frivilliga personalupplysningar i sina finansiella rapporter. LÄS MER

 5. 5. Det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering : En jämförande studie för att identifiera eventuella förändringar i bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Granström; Anna-Karin Kindberg; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; lagkrav; bankbranschen;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett dagsaktuellt ämne och hållbarhetsrapportering har på grund av detta fått en allt större närvaro i företags rapporteringsflora. I tidigare forskning diskuterades det huruvida detta ska ske på frivillig basis eller omfattas av ett obligatoriskt lagkrav. LÄS MER