Sökning: "frivilliga organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden frivilliga organisationer.

 1. 1. Emergenta grupper: en förstärkningsresurs för svensk krisberedskap? : En studie om icke-traditionella frivilliga grupper i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Florence Muzito-Bagenda; [2018]
  Nyckelord :Frivilliga organisationer; krishantering; krisberedskap; säkerhet; emergenta grupper; kris; förstärkningsresurser; sociala risker; trygghet; DRC typologi;

  Sammanfattning : Studien är baserad på en kvalitativ jämförande fallstudie och behandlar olika typer av frivilliga organisationer i Sverige. Syftet med denna studie har varit att förstå och kartlägga olika typer av frivilliga organisationer inom svensk krisberedskap och krishantering. LÄS MER

 2. 2. Företagskommunikation med mobila intranät

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Gedda; [2018]
  Nyckelord :Intranät; Mobila Intranät; Företagskommunikation; Mobilitet; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människor är ständigt i rörelse och behöver tillgång till information som behövs för ett väl utfört arbete. Internkommunikation med mobila intranät undersöker hur användandet av det mobila intranät, ett medie som genom åren blir en del av organisationers val av kommunikat-ion mellan de anställda. LÄS MER

 3. 3. Den nya dataskyddsförordningens påverkan på svenska folkhögskolor : Med fokus på konsekvensbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; privacy impact assessment; personal privacy; folk high school; risk management; GDPR; konsekvensbedömning; integritet; folkhögskolor; riskhantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur folkhögskolor i Sverige hanterar den nya dataskyddsförordningen (nedan nämnd som förordningen eller GDPR) och fokuset har legat på konsekvensbedömning avseende dataskydd. GDPR handlar till stor del om att stärka den personliga integriteten. LÄS MER

 4. 4. ”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret” : En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Senad Mutic; Bengt Tall; [2017]
  Nyckelord :Social inkludering; ledarskap; Community work; frivilligt områdesbaserat socialt arbete; sport som intervention; ungdomar; fotboll och midnattsfotboll;

  Sammanfattning : I hela Västeuropa och i Sverige pågår en utveckling där välfärdsstaten sakta drar sig tillbaka och överlåter mer och mer av det sociala arbetet åt frivilliga. Det kan röra sig om organisationer, stiftelser, föreningar, eller enskilda individer. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Holmqvist Nilsson; Nerma Jujic; Malin Norell; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examenarbetets titel: Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen: En studie av organisationer som hållbarhetsredovisar utifrån lagstiftning samt organisationer som hållbarhetsredovisar av frivilliga skäl. Seminariedatum: 20160114 Ämne/Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, Företagsekonomiska Institutionen, 15 högskolepoäng. LÄS MER