Sökning: "frivilliga standarder"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden frivilliga standarder.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Humankapital i års-och hållbarhetsredovisningar : Hur presenterar företag information om sin viktigaste tillgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Bjerlemo; Rebecca Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Human capital; human resources; annual reports; sustainability reporting; financial reporting; voluntary disclosure.; Humankapital; mänskliga resurser; årsredovisning; hållbarhetsredovisning; finansiell redovisning; frivillig rapportering.;

  Sammanfattning : Medarbetarna genererar ekonomiska fördelar och är en konkurrensfördel på markanden, därför anses de som en av företagens viktigaste resurser. Ett ökat intresse för humankapitalet har bidragit till att många företag idag väljer att integrera information om humankapitalet i den frivilliga rapporteringen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering: Från frivillig till lagkrav : En studie om utvecklingav hållbarhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Hjalber; Niklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; content analysis; voluntary reporting; Hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; frivillig rapportering;

  Sammanfattning : (Frågorna gällande hållbarhet har sett mycket förändring sedan dess påbörjande under det sena 1980-talet. En sådan förändring är i Sverige är det lagkrav som trädde i kraft under slutet av 2016, vilket kräver tvingande rapportering av hållbarhetsfrågor i stora svenska företag. Detta är det enda tillägg till denna lag sedan 2005. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i bostadsföretag : En rekommendation

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Mathilde Johnni; Malin Malmberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project was conducted on behalf of the organization SABO (Swedish Association of Public Housing Companies). The aim of this project was to investigate which relevant environmental aspects and indicators there are for housing companies to present in their sustainability report. LÄS MER

 5. 5. Den internationella standarden ISO 10668 : en ofullständig standard?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Vilhelm Broman; Hanna Svedare; [2015]
  Nyckelord :brands; corporate brand; företagsvarumärke; brand valuation; standarder för företagsvärdering; varumärkesvärdering; värdering av varumärken; valuation methods; ISO 10668;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har vi alltmer rört oss mot en kunskapsorienterad och högteknologisk ekonomi där en allt större del av det moderna företagets totala värde utgörs av de immateriella tillgångarna. Den kanske viktigaste immateriella tillgången är företagets varumärke, vilket dagligen påverkar beslutsfattandet hos både företag och konsumenter. LÄS MER