Sökning: "frivilligt distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden frivilligt distansarbete.

 1. 1. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Så bibehåller företag anställdas motivation på distans : En studie om ledarskapets betydelse av anställdas motivation vid frivilligt och ofrivilligt distansarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Jivén; Therese Pålsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personlighetens betydelse för arbetsupplevelsen av distansarbete under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Ebba Arnesson; Natalie Rylander; [2021]
  Nyckelord :Telework; Covid- 19; Work experience; Personality; Five-factor model; Distansarbete; Covid-19; Arbetsupplevelse; Personlighet; Femfaktormodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka personlighetens betydelse för arbetsupplevelsen av distansarbete under Covid-19. Studien undersökte även om det fanns någon skillnad på arbetsupplevelsen av distansarbetet beroende på om det skedde frivilligt eller påtvingat. LÄS MER

 4. 4. Det går att jobba ihjäl sig : En intervjustudie om hur produktivitet och effektivitet upplevs vid ofrivilligt distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Faust Amanda; Vanja Blomberg; Thea Bolte; [2021]
  Nyckelord :Telework; telecommute; effectiveness; efficiency; productivity; Distansarbete; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Under 2020 började allt fler företag anamma distansarbete som en metod för att minska smittspridning på grund av pandemin som drabbade världen. I tidigare forskning presenteras distansarbete som en frivillighet för såväl företag och anställda. LÄS MER

 5. 5. Tjänstgöring hemifrån under covid-19 : hur upplever svenska tjänstemän sin arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Michelle Berggren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med covid-19-pandemin har en snabb omställning i arbetslivet skett när många övergått från arbete på kontor till arbete hemifrån. Studien syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur hemarbete under covid-19-pandemin upplevts bland svenska tjänstemän. Data har analyserats utifrån tematisk analys. LÄS MER