Sökning: "frogs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet frogs.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Virtual teams make SMEs leap like frogs : A research regarding how virtual teams influence the internationalization process within a SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jakob Eriksson; Emanuel Snårelid; [2018]
  Nyckelord :Virtual Teams; Physical Teams; Team; Technology; Internationalization; Uppsala stage model; Network approach; Culture; Challenges; Advantages; Management; SMEs.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine what impact the new phenomena of virtual teams have on a Swedish SMEs internationalization process. The method of the thesis was decided to be a qualitative study, together with an abductive approach. LÄS MER

 4. 4. The use of environmental DNA (eDNA) in biological monitoring of the Natterjack toad (Epidalea calamita)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Lærke Breum Blom; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Environmental DNA (eDNA) is a promising new tool in the field of conservation management, which can contribute to non-destructive species determination as well as improved data on species occurrence. Still, it is important to gain knowledge on how eDNA works compared to conventional monitoring methods in order to evaluate the detection efficiency. LÄS MER

 5. 5. Improving forest management for a red-listed anuran: movement and habitat use of pool frogs (Pelophylax lessonae)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Gustav Wikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER