Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 11 - 15 av 539 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 11. Evaluating the Trade-offs of Diversity-Based Test Prioritization: An Experiment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ranim Khojah; Chi Hong Chao; [2020-12-03]
  Nyckelord :Diversity-based testing; Test Case Prioritization; Natural Language Processing NLP ; Level of Testing LoT ;

  Sammanfattning : Different test prioritization techniquesdetect faults at earlier stages of test execution. To this end,Diversity-based techniques (DBT) have been cost-effective byprioritizing the most dissimilar test cases to maintain effectivenessand coverage with lower resources at different stages of thesoftware development life cycle, called levels of testing (LoT). LÄS MER

 2. 12. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 3. 13. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Sammanfattning : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). LÄS MER

 4. 14. Problematic Prepositions for Swedish Students of English

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Leonard Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Prepositions; Swedish-English; transfer; SLA;

  Sammanfattning : This study investigates prepositional errors that Swedish 16-year-old students of English produce. The study attempts to understand why English L2 students in Sweden struggle with prepositions by looking at research within the SLA field regarding transfer, interlanguage transfer, implicit and explicit learning. LÄS MER

 5. 15. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER